Amasya Üniversitesi ve Putra Üniversitesi’nden kardeşlik imzası

Amasya Üniversitesi, Malezya Putra Üniversitesi ile 'Mevlana Değişim Programı Protokolü' imzaladı.

Amasya Üniversitesi, Malezya Putra Üniversitesi ile ‘Mevlana Değişim Programı Protokolü’ imzaladı.

Öğretim elemanı ve öğrenci değişimini esas alan ‘Erasmus Programı’ndan daha kapsamlı bir program olan ‘Mevlana Değişim Programı’nın temelinde karşılıklı akademik işbirliği ile bilgi paylaşımının yer alıyor. Pek çok fakülteyi bünyesinde bulunduran ve oldukça geniş bir Ar-Ge altyapısına sahip olun Putra Üniversitesi her yıl belirli sayıda araştırmacıya uluslararası lisansüstü araştırma bursu ve uluslararası öğrenciler için doktora sonrası çalışma bursu veriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, “Üniversitemizi dünya üniversiteleriyle bilim, sanat ve kültür alanında rekabet edebilecek düzeye getirebilmenin yolu, uluslararası ilişkileri, disiplinler arası çalışmayı artırarak ve proje kültürünü ön plana çıkararak mümkün olacaktır. Dolayısıyla her geçen gün sayısı artan ikili anlaşmalarımızın anlam kazanması için ilgili üniversitelerde araştırma yapma ve proje yürütme amacıyla buralarda bulunmak isteyen araştırmacılarımızın gayretlerini beklenmektedir.” dedi.