Amerikan gençleri nereye?

Genellikle şizofreni, mani ve sanrılı bozuklukların tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçları kullanan çocuk ve gençlerin sayısının ABD'de 1992 ile 2003 yılları arasında tam 6 kat arttığı belirlendi.

Yazılan ilaçların ise henüz izin verilmemiş ikinci nesil antipsikotikler olduğu ifade edildi.

Genel Psikiyatri arşivlerinden elde edilen veriler sonunda ortaya çıkan sonuçları değerlendiren Doktor Mark Olfson, psikiyatristlere giden her beş genç hastadan birine antipsikotik ilaç yazılmasının çok çarpıcı olduğunu söyledi.

Amerikan gençleri arasında antipsikotik ilaç kullananların sayısının önemli bir artış gösterdiğini ifade eden Olfson bu ilaçların gençlerin zihin sağlığını bozup bozmadığını bulmaya çalıştıklarını ifade etti.

Araştırmada, bu ilaçların yüzde 37.8’in davranış bozukluğu, yüzde 31.8’nin ruhsal bozukluk ve 17.3’nün ise zihinsel bozukluğu olan gençler için yazıldığı ve sadece yüzde 14.2’sinin psikotik bozukluğu olan hastalar için yazıldığı belirlendi.

Doktor Olfson bu yeni ilaçların gençler üzerinde uzun süreli metobolik etkilerinin bilinmemesinin büyük bir sıkıntı oluşturduğunu ifade etti.