Amerikan halkında ümitsizlik büyüyor

Amerikan halkının sadece üçte birinin, gelecek günlerin daha güzel olacağına inandığı ortaya çıktı.

Rasmussen Reports adlı araştırma kurumu tarafından yapılan araştırmada halkın yüzde 33’ü iyi günlerin ileride olduğuna inandığını belirtti. Bu oran, 2006 Kasım ayında yüzde 41 ve 2004 Ocak ayında ise yüzde 48 idi. Araştırmaya göre halkın yüzde 43’ü güzel günlerin geride kaldığını düşünüyor.
Ankette ayrıca ümitsizlikte kadınlar erkeklerden çok önde çıktı. Kadınların sadece yüzde 25’i gelecekten umutlu olduğunu söyledi. Erkeklerde ise bu oran yüzde 44. Araştırmaya göre genç Amerikalılar da yaşlılara göre daha ümitsiz. Yaşı 30’dan aşağıda olanların sadece yüzde 22’si ülkeyi güzel günlerin beklediğini düşünüyor. Cumhuriyetçilerin yüzde 40’ı güzel günlerin gelecekte olduğuna inanıyorken, yüzde 42’si güzel günlerin çok gerilerde kaldığını ifade etti. Demokratlarda ise ümitlilerin oranı yüzde 30 iken, güzel günler arkada kaldı diyenlerin oranı yüzde 48 oldu.

Aynı araştırmaya göre, halkın yüzde 54’ü Amerikan toplumunun adil ve terbiyeli olduğunu düşünüyor. Yüzde 30 ise, adil olmayan ayrımcı bir toplumda yaşadığına inanıyor. Beyaz, erkek ve Cumhuriyetçi olanlar, kadın, siyah ve Demokrat olanlara göre daha fazla oranda, toplumun adil olduğuna inanıyor.

Halkın yüzde 74’ü göçmenlerin Amerikan kültürüne ve diline adapte olması gerektiğini ifade ederken sadece yüzde 11’lik bir kesim, göçmenlerin kendi ülkelerindeki kültürlerine bağılılığını devam ettirmesi gerektiği görüşünde. Halkın yüzde 58’i daha az devlet ve daha az vergi isterken, yüzde 24’lük bir kesim daha fazla devlet ve daha fazla vergi olması gerektiğini kaydediyor.