AMPD marketler yasasına itiraz edecek

AMPD: "Market yasa tasarısı tüketici hakları ve ekonomiye vurulan bir darbedir"

Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Derneği (AMPD), geçtiğimiz yıl sektörden gelen itirazlar sonucu rafa kaldırılan, ancak son günlerde tekrar gündeme gelen Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı ile ilgili yaptığı açıklamada bu yasa ile kayıtdışı ekonominin karlı çıkacağı belirtildi.
AMPD Yönetim Kurulu Başkanı Nuşin Oral yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi halinde sadece perakende sektörünün değil Türkiye’nin zarar göreceğini belirtti. Oral, “Türk perakende sektörü, son yıllarda büyük bir atılım sergiledi. Mağazalarımız dünya standartlarında yönetiliyor. Alışveriş merkezleri, hipermarketler on binlerce insanımıza istihdam yaratıyor. Bu yasa tasarısı aynen yürürlüğe girdiği takdirde işsizler ordusuna yeni üyeler katılacak ve kayıtdışı teşvik edilmiş olacaktır” dedi.

Perakende sektörünün Türkiye’deki toplam iş gücünün yüzde 15’ini bünyesinde barındırdığını vurgulayan Oral, 70 milyar dolara yaklaşan bir iş hacmi ile gayri safi milli hasılanın neredeyse dörtte birini sektörün karşıladığını söyledi.

Sektörün devletin vergi gelirlerinde de büyük payı olduğunu belirten Oral, “Büyük mağazaların da içinde yer aldığı organize perakende yıllık gelirinin yüzde 30’unu vergi olarak vermektedir. Şimdi Büyük Mağazalar Yasa Tasarısı ile ilgili düşünmeden atılacak her adım bu verimli sürece sekte vurur. Ekonomimizi frenler, darbe vurur. Bakanlığımızla bu konuda yakın temas halindeyiz” şeklinde konuştu.

TÜKETİCİ KAYBEDER

Sektörün yarattığı ekonomik hacme dikkat çeken Nuşin Oral, sözlerine şöyle devam etti: “Bu yasa yürürlüğe girdiği takdirde kazananı olmayan bir rekabet ortamı yaratır. Sadece büyük mağazalar değil, tüketiciler açısından da önemli kayıplara neden olur. Tüketicinin lehine olan serbest ekonominin işlediği piyasa ortamını yıkmak anlamına gelir. Kaldı ki, tasarıda yer verilen mal ve fiyat kısıtlamaları getirilmesine yönelik maddeler, tüketici haklarını düzenleyen yasalara aykırı.”

Söz konusu yasa tasarısının hükümetin bugüne kadarki kayıtdışı mücadele yaklaşımı ile de örtüşmediğine inandıklarını belirten Oral, “Perakende sektörünün sadece yüzde 30’u organize. Ve organize perakendenin mensubu kurumlar tüm kanun ve düzenlemelere harfi harfine uyuyor. Vergilerini düzenli bir şekilde ödüyor. Mağazalarımız vergi tahsil daireleri gibi çalışıyor. Ayrıca, sektör rekabet kanunu, türketici yasaları ve imar yasaları ile düzenleniyor. Ve organize perakende bu yasalara zaten tamamıyla uyuyor. Yeni yasa taslağının sonuçları da farklı olmayacak; tam tersine kayıtdışına itebilecek nitelikleri endişe verici. Yasa taslağının sonucu açık ve net: Sektörümüzün yakaladığı ivmenin önünü kesilecek. Türk ekonomisinin böyle bir lüksü yok” dedi.

Yasa tasarısı taslağının gerekçesi olarak gösterilen ile AB’ye uyum konusunun hiçbir sağlam dayanağı olmadığının altını çizen Nuşin Oral, “Bu yasa ile perakende mağazalarına AB standartlarının getirileceği savunuluyor. AB’nin hangi standartları diye soruyoruz, biz de…Şu anda AB ülkelerinde çok farklı uygulamalar var” diye konuştu.

Oral sözlerini şu şekilde sürdürdü: “AB’de Fransa gibi organize perakendeciliğin yüzde 90’lara vardığı ülkelerde yerel yönetim yasaları haricinde merkezi yönetim yasaları da var. Ancak Türkiye ve Fransa gibi ülkelerin perakende yapıları karşılaştırıldığında çıkan tablo çok farklı. Örneğin Fransa’nın 400 bin nüfuslu bir şehrinde 4 adet on bin metrekare, 13 adet iki bin beş yüz metrekare ve onlarca 1 000 metrekare üstü hiper ve süpermarket varken; Türkiye’de Edirne, Trabzon, Niğde ve benzeri illerde henüz 2000 metrekareden büyük bir süpermarket bulunmuyor. Bu pazarları küçük alanlı süpermarketler ve geleneksel perakendeciler yönlendiriyorlar. Büyük illerimizde de nüfusla orantılı olarak bu orantı yaklaşık olarak aynı… Hal böyle iken; Fransa’daki yasayı kopyalayıp buraya yapıştırırsanız kaos yaratırsınız.

Diğer taraftan, bugün Avrupa’daki pek çok ülke bu tür düzenlemelerin yarattığı ekonomik sıkıntılardan muzdarip. O nedenle, kısmi deregülasyon için planlama yapıyorlar. Avusturalya ve Almanya, mağazaları yedi gün yirmi dört saat açık olacak şekilde yeni düzenlemeleri görüşüyor.”