Anadilde eğitim bilimsel gereklilik

Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaaddin Dinçer, eğitimin anadilde yapılmasının bilimsel bir gereklilik olduğunu söyledi.

Dinçer, Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi’nce Bağlar Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen “Anadilde Eğitim Hakkı” panelindeki konuşmasında, dilin, insanın duygu, düşünce, istem ve beklentilerini birbirlerine aktardıkları en önemli iletişim aracı olduğunu belirtti. Dinçer, anadilde eğitimi engellemenin, özde bilginin gelişmesini engellemekle aynı anlama geldiğini savundu. Dinçer, “Eğitimin anadilde olması bilimsel bir gerekliliktir. Eğitimde çocuğun anadilini değerlendirmemek, yani okulda kullandırmamak, var olan zenginliğinden çocuğun dil hazinesinden, yani konuşma ve düşünme yeteneğinden yararlanmasına engel koymak, aynı zamanda çocuğun geleceğini öldürmektir” dedi.