‘Anayasa’da yer alan ilkelerin yaşama geçirilmesi…’

Cumhurbaşkanı Sezer: "Anayasa'nın varlığı kadar Anayasa'da yer alan ilkelerin yaşama geçirilmesi de büyük önem taşıyor"

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşunun 44. yıldönümü nedeniyle yayınlandığı mesajında, “Kişi hak ve özgürlüklerini üstün kılan ve tam olarak yaşatılmasını sağlayan Anayasa’nın varlığı kadar, Anayasa’da yer alan ilkelerin yaşama geçirilerek uygulanması da büyük önem taşımaktadır” dedi.
Cumhurbaşkanı Sezer, Anayasa Mahkemesi’nin kuruluşunun 44. yıldönümü nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanı Tülay Tuğcu’ya bir mesaj gönderdi. Sezer mesajında, “Tüm çağdaş demokrasiler gibi erkler ayrılığını kabul eden Anayasamıza göre, erkler kendi alanlarında Devlet yetki ve görevlerini kullanan organlardır. Hiçbir erkin diğerine üstünlüğü kabul edilmemiştir. Üstünlük Anayasa’da ve Anayasa’ya aykırı olmamak koşuluyla yasalardadır. Yasama, yürütme ve yargı erki öncelikle anayasal kurallarla bağlıdır. Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesi, devleti oluşturan güçleri hukukla sınırlamakta, yönetimin keyfiliğe sapmasını önlemekte, rejimin kurum ve kurallarıyla sağlıklı biçimde işlemesini olanaklı kılmaktadır” dedi.

Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa’nın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ilkesinin yaşama geçirilmesi yönünde atılan önemli bir adım olduğunu belirten Sezer mesajında şu ifadelere yer verdi: “Anayasa’ya uygunluk denetimi, Yüce Divan, siyasal partilerin denetimi gibi yetki, görev ve sorumlulukları bulunan Anayasa Mahkemesi, yüksek mahkeme konumuyla laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarındandır. Anayasa Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Anayasa’nın temelini oluşturan Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalınmasının, hukuk devleti ilkesinin egemen kılınmasının, demokratik düzenin anayasal ilkeler ışığında kurum ve kurallarıyla işlemesinin, temel hak ve özgürlüklerin korunup geliştirilmesinin ve demokrasinin yaşatılmasının en büyük güvencelerindendir. Yasaların, yasa gücünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen Anayasa Mahkemesi, güçler ayrılığı ilkesinin sağlıklı biçimde yürütülmesinde denge rolü üstlenmekte, kurulduğu günden bu yana görevlerini Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yansız ve bağımsız biçimde yerine getirmektedir. Anayasa’ya uygunluk denetimi görevi nedeniyle anayasal kural, kavram ve ilkeleri resmen yorumlamaya yetkili tek organ olan Anayasa Mahkemesi, kararlarıyla bu kural, kavram ve ilkelere içerik kazandırmakta ve bu içerikle bağlayıcı olmaktadır.

Kişi hak ve özgürlüklerini üstün kılan ve tam olarak yaşatılmasını sağlayan Anayasa’nın varlığı kadar, Anayasa’da yer alan ilkelerin yaşama geçirilerek uygulanması da büyük önem taşımaktadır. Yargı kararlarının uygulanması, siyasal kültürün gelişmesi, demokrasinin içselleştirilerek yaşam biçimi olarak benimsenmesi ve hukuk devleti ilkesinin yerleşmesiyle, anayasal ilkelerle uygulamalar arasındaki farklılıkların azalacağından kuşku duymuyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, demokratikleşme yönündeki atılımların sürdürülmesi, hukuk devleti ilkesinin önündeki engellerin kaldırılması ve yurttaşlarımızın demokratik değerleri üstün tutmasıyla çağdaş dünyadaki konumunu güçlendireceğine inanıyoruz. Anayasa’nın bağlayıcılığını ve üstünlüğünü her alanda yaşama geçiren, Devletimizin en yüce kurumlarından Anayasa Mahkemesi’nin kuruluş yıldönümünü kutluyor, size, Mahkeme’nin değerli üyelerine, raportörlerine ve diğer çalışanlarına esenlikler diliyorum.”