Ankara AB stratejisini belirliyor

Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve Başmüzakereci Ali Babacan Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nde ilgili kuruluş temsilcileri ile bir araya gelecek.

Avrupa Birliği’nin Türkiye ile müzakere sürecinde sekiz başlığı Kıbrıs yüzünden tümüyle dondurması, kalan başlıkları da müzakerelere başlasa bile kapatmak için limanların Rum gemilerine açılması şartına bağlaması üzerine Ankara kendi takvimini hazırlıyor.
Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan da CNN Türk’te yaptığı açıklamada, 10 Ocak’ta 2013’e kadar uygulanacak yeni stratejiyi belirleyeceklerini söyledi.
10 Ocak’taki Avrupa Birliği toplantısı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nde gerçekleşecek.
Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ve Başmüzakereci Ali Babacan’ın katılacağı toplantıda müzakere süreciyle ilgili tüm kurumların temsilcileri hazır bulunacak.
Toplantıda Brüksel’den bugüne kadar gelen müzakere pozisyon belgeleri ve bu belgelerdeki açılış kriterleri ile tarama süreci sonrasında Türkiye’nin yapması gereken düzenlemeler ele alınacak.
Bir öncelik sırası belirleyecek olan hükümet 2007’nin seçim yılı olmasını da dikkate alarak Avrupa Birliği’ne uyum konusunda atılacak adımları bir takvime bağlayacak.

Müzakereler sekiz başlıkta askıya alındı
Avrupa Birliği, Türkiye ile müzakerelerin hızını kesti. AB Dışişleri Bakanlarının 11 Aralık’ta AB Komisyonu’nun tavsiye kararını kabul etmesinin ardından, 14-15 Aralık’ta yapılan AB Zirvesi’nde de ‘Türkiye ile müzakerelerin sekiz başlıkta askıya alınması’ kararı aynen benimsendi.
Buna göre, Türkiye ile müzakereler sekiz başlıkta (Malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve hizmet sunumu serbestisi, mali hizmetler, tarım ve kırsal kalkınma, balıkçılık, taşımacılık politikası, gümrük birliği ve dış ilişkiler) askıya alınacak. Açılacak diğer başlıklar ise, Türkiye limanlarını Kıbrıs Rum kesimine açmadığı sürece kapanmayacak.
AB, KKTC’ye uygulanan izolasyonların kaldırılması konusunu ise ocak ayında gündemine alacak. İzolasyonların kaldırılması için atılacak adımlar konusunda, ocak ayında dönem başkanı olacak Almanya inisiyatif alacak.