Ankara’da kafaları karıştıran soru! Sezer istifa edecek mi?

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinin aktif oyuncularından biri, kuşku yok ki Cumhurbaşkanı Sezer'dir.

Anayasa değişikliği paketini önce veto etti sonra 15 günlük inceleme süresini sonuna kadar kullanarak iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Referandum süresini kısaltan yasa değişikliğinde de aynı yöntemi izledikten sonra veto etti.

Şimdi Ankara’da kahramanı Sezer olan yeni bir senaryo daha konuşuluyor. Malum, seçimden sonra yeni meclisin gündeminde cumhurbaşkanlığı seçimi var. Meclisin bu seçimi yapmaması durumunda ne olacağı sorusunun cevabı anayasada yok. O nedenle seçimi gündeme almayarak referandum sonucunun beklenebileceği yorumları yapılıyor.

Bu durumda 21 Ekim’de referandum yapıldığı, 40 gün sonra da cumhurbaşkanının halk tarafından seçimi için sandığa gidilebileceği varsayıldığında, aralık başına kadar cumhurbaşkanın meclis tarafından seçiminin bekletilmesi ihtimal olarak karşımıza çıkıyor.

Deniyor ki, bu sürede cumhurbaşkanlığı için resmi gündem oluşturulmadan uzlaşma girişimleri başlatılsın, uzlaşma imkanı yoksa aralık başına kadar beklensin. Resmi gündem oluşturulduktan sonra girişimler başlatılırsa, uzlaşma olmaması durumunda referandumdan önce meclisin yeni bir seçim kararı alma riski var.

Yeni senaryo bu durumda devreye giriyor. Bu senaryonun sahipleri, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi ihtimali ağırlık kazanırsa Cumhurbaşkanı Sezer’in sürece müdahale edeceğini düşünüyor. Nasıl mı? İstifa ederek…

Anayasanın 102. maddesi, “Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından otuz gün önce veya cumhurbaşkanlığı makamının boşalmasından on gün sonra cumhurbaşkanlığı seçimine başlanır ve seçime başlama tarihinden itibaren otuz gün içinde sonuçlandırılır” diyor.

Yani, Sezer istifa edip o koltuk boşalırsa, on gün sonra cumhurbaşkanlığı seçimine başlanması anayasal zorunluluk.

Mümkün mü?

Kişisel kanaatim şudur; Önce seçim sonuçlarına bakacaktır. CHP-MHP birlikteliğinin cumhurbaşkanını seçme çoğunluğu yani 367″i bulup bulamayacağını ya da gönüllerindeki ismin Çankaya”ya çıkma ihtimalini görmek isteyecektir.

Aksi halde Sezer, istifa ederek sürece yön verebilir.

STAR