Ankara’da konuşulan 61 maddelik derin PKK planı!

Hükümetin terörle mücadelede hazırladığı yeni bir derin plan var mı?

Ya da kimi köşe yazarlarının veya TV programcılarının ‘derin’ kavramı içinde yorumladığı yeni bir plandan söz etmek mümkün mü? ‘Bak ben nasıl ele geçirdim’ diyerek 38 maddelik plandan söz eden MHP Ankara Milletvekili Deniz Bölükbaşı’nın sözünü ettiği plan, o derin plan mı?

Öncelikle şunu belirtmeliyim; AK Parti iktidarı, 2002 yılı sonunda iktidara geldikten sonra teröristle mücadele yönteminden terörle mücadele yöntemine geçti. İlkinde sorunun sadece güvenlik tedbirleriyle çözüleceğini öngören anlayış hakimdi. İkincisinde güvenlik tedbirleri, yöntemin sadece bir ayağıydı.

Uygulama aşamasında çok önemli bir ayrıntı daha vardı. Yöntemi ‘Terörle Mücadele Eylem Planı’ şeklinde sunmak yerine ‘Bölgelerarası Dengesizliğin Giderilmesine Dair Eylem Planı’ gibi daha kapsayıcı ifade seçildi. Kaldı ki, plan kapsamındaki tüm projeler sadece Doğu ve Güneydoğu için geçerli değildi ancak bu bölgelere pozitif ayrımcılık uygulandı.

Sözgelimi, kamuoyunda çok yaygın olarak tartışılan KÖYDES ve BELDES, bölgesel projeler olmadı. Hakkari’den Denizli’ye, Kars’tan Edirne’ye kadar geri kalmış ve muhtaç her yerleşim biriminde bu projeler hayata geçirilmeye çalışıldı. Olumlu sonuçlar alınınca konu Milli Güvenlik Kurulu gündemine getirilerek, devlet politikasına dönüştürüldü.

Aslında MHP’li Bölükbaşı’nın sözünü ettiği 38 maddelik plan da bu plan. Bir nevi sosyal, ekonomik ve kültürel restorasyon projesi.

Eylem planı revize edildi

22 Temmuz sonuçları, uygulamanın ne denli başarılı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Meseleye dar ideolojik kalıplarla bakmaktan vazgeçersek, yapılan bu tespitin bir AK Parti goygoyculuğu olmadığı, çözümün hizmetten ve sahiplenme duygusunu hissettirmekten geçtiğini görürüz.

Bugün PKK ve DTP yaşadıkları taban kayması gerçeği karşısında feryat figan haldeyseler, bunun çok iyi anlaşılması gerekir. Keşke bölgede AK Parti dışında başka partiler de olsa. Eğer siz Türkiye’nin bir bölgesinde yoksanız nasıl ülkeyi yönetmeye talip olacaksınız? DTP’den sizi farklı kılan nedir? Biri Doğu’da diğerleri Batı’da olan partiler. Türkiye’nin ihtiyacı, bölgesel partiler değil Türkiye partileridir.

Şunu biliyorum; Seçim sonrası Milli Güvenlik Kurulu ve Terörle Mücadele Yüksek Kurulu’nda tüm bu hadiseler ayrıntılı olarak masaya yatırıldı. Bölgelerarası Dengesizliğin Giderilmesine Dair Eylem Planı, revize edildi.

Ortaya 61 maddelik yeni bir eylem planı çıktı. Plan, doğrudan terörle mücadeleyi öngörmese bile sonuçları itibariyle terörle mücadelenin en önemli enstrümanı olarak karşımıza çıkıyor.

Bu çerçevede; Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan DSİ’ye, Diyanet’ten TRT’ye kadar aklınıza gelen tüm kamu kurumlarına verilmiş görevler var.

Bu görev tanımları içinde yer alan önerilerle ilgili projelendirme çalışmaları ise sürekli takip edilecek ve denetlenecek.

Sınıra baraj tamponu

Yol, su, eğitim ve sağlık yardımı ile demokratikleşme konusunda atılan adımları biliyoruz. Eskisinden farklı olarak gündeme getirilen yeni öneriler de var. TSK’nın afişlerle dağdaki teröristleri teslim olmaya çağırması, 2003’deki Eve Dönüş projesi gibi bu planın ürünü.

Planı inceledikçe devletin soruna ilişkin tespitleri çok sağlıklı yaptığı kanaatim daha da güçlendi. Mesela Ilısu ve bağlantılı toplam 7 baraj projesi var. Bu barajlar hem sulama ve enerji amaçlı kullanılacak hem Irak sınırına doğal set çekilecek.

Mevcut uluslar arası konjonktürde dağlık Irak sınırını geçerek karşı bölgede tampon bölge oluşturma imkanı yok. 7 barajın oluşturacağı suni göllerle bir nevi tampon bölge oluşturulacak. Irak sınırının yarısının bu yolla kontrol altına alınacağı hesabı yapılıyor. Toplam maliyeti ise 14-15 milyar dolar.

Kuzey Irak’a Kürtçe yayın

Eylem planının belki de en sürpriz noktalarından biri, TRT’ye verilen görevler arasında bulunuyor. Sadece Doğu ve Güneydoğu değil Kuzey Irak’ı da içine alacak şekilde Kürtçe, Arapça, Zazaca, Farsça ve Türkmen dillerinin kullanıldığı bölgesel yayın yapılabilir.

Ama bu konudaki proje henüz fikri aşamada. Çerçevesi ve uygulama şekli, siyasi otorite ve Genelkurmay’ın görüşüne sunulduktan sonra Milli Güvenlik Kurulu’nda karara bağlanacak. Eğer kurumsal mutabakat sağlanırsa TRT, tarihi bir görev üstlenebilir.

Yeri gelmişken CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın yeni Kürt açılımı çerçevesinde TRT üzerinden Kuzey Irak’a yönelik yayın önerisini de hatırlatalım.

Üzerinde durulan diğer konu başlıklarından biri, istihdam politikaları. İşadamlarının bölgede yatırım yapmaları için teşvik edilmesi, vali ve kaymakamların yatırım hizmetlerini yakından takip etmesi isteniyor.

Belki çoğunuzun en çok merak ettiği konuların başında gelen ‘genel af’ veya ‘kısmi af’, bu eylem planının hiçbir yerinde yok. Yukarıda söz ettiğim gibi, Eve Dönüş projesi fiili olarak yürürlükte.

Sınır ticareti, yeni sınır kapıları ve yeni ticaret yolları da planın önemli ayrıntıları arasında sayılabilir.

Bana fena plan gibi gelmedi. Yeter ki, iç çekişmelere kurban edilmesin.