Anne adayı gebe iken sigara içilmesi risk faktörü

'Anne adayının gebe iken sigara içmesi dikkat eksikliği ve hiperaktive bozukluğu için risk faktörü'

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Cengiz Özge ve Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fevziye Toros tarafından “Çocuk ve Ergenlerde Dikkat Eksikliği-Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) İle Sigara İlişkisi” incelendi.
Yapılan araştırmaya göre, annenin gebelikte sigara içmesinin dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu için risk faktörü olduğu ortaya çıktı.

Yrd. Doç. Dr. Özge yaptığı açıklamada, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun (DEHB), nedeni bilinmeyen heterojen bir bozukluk olduğunu ifade etti.

Bu hastalığın, çocukluk çağı ve ergenlikte en yaygın görülen ruhsal bozukluklardan birisi olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Özge, bozukluğun, okul çağı çocuklarının yüzde 3-10’unda görüldüğünü belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Özge, sigara ve diğer bozukluklar arasındaki ilişki ile ilgili araştırmaların uzun yıllardan beri yapıldığına dikkat çekerek, “Bu çalışmanın amacının dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ile annenin gebelik sırasında sigara içmesi, anne ve babanın sigara alışkanlığı, çocuğun sigara dumanına maruz kalıp kalmadığı, ebeveynlerin eğitim ve gelir düzeyleri arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır” diye konuştu.

Çalışmanın, yaşları 6-15 arasında olan 125 DEHB tanılı çocuk ve ergen grubu, herhangi bir ruhsal bozukluğu olmayan 75 çocuk ve ergen ile ebeveynler üzerinde yapıldığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Özge şunları söyledi: “Araştırmada veriler, çocuk ve ergen psikiyatri polikliniğinde bir uzman tarafından demografik faktörler ve ebeveynlerin sigara içme ile ilgili özelliklerini içeren yapılandırılmış soru listesi ile elde edildi.

Araştırma sonuçlarına göre, DEHB ile annenin gebelik sırasında sigara içmesi, annenin sigara içiyor olması ve pasif içicilik arasında anlamlı bir ilişki saptandı. DEHB ile gelir düzeyi ve babanın sigara içiyor olması arasında istatistiksel olarak bir ilişki saptanmadı. Yine bu çalışmadan elde edilen verilerle, annenin gebelikte sigara içmesi ve çocuğun sigara dumanına maruz kalmasının DEHB için önemli bir risk faktörü olduğu sonucuna varıldı.”

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVE BOZUKLUĞUNUN TEMEL BELİRTİLERİ

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun; dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik olmak üzere 3 temel belirtisinin bulunduğunu anlatan Özge, bir kişide dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun varlığından söz edebilmek için bu belirtilerin 7 yaştan önce başlamış olması, birden fazla ortamda (hem ev hem okul) görülüyor olması, sürekli (en az 6 aydır) olması ve kişinin günlük yaşamını etkileyecek boyutta olması gerekir” dedi.