Anne sütü sigaradan koruyor

Yapılan bilimsel araştırmada bebeklerin sigaranın zararlı etkilerinden korunması için anne sütüyle beslenmesi gerektiği ortaya çıktı.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsünde Gonca Yılmaz tarafından yapılan doktora tezi çalışmasında, sigara içiminin, anne sütü alan ve almayan bebeklerin büyümelerine, enfeksiyon sıklıklarına ve bazı antioksidan özellikli vitaminlerin serum düzeyleri üzerine etkisi belirlendi.

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde 6-7 aylık 254 bebek üzerinde yapılan bilimsel çalışmada annelere, beslenme, sigaranın etkilerine maruz kalma ve enfeksiyon öyküleri sorulan bebeklerin baş çevreleri, boy ve vücut ağırlıkları, serum vitamin A, E, C ve idrar kotinin seviyeleri ölçüldü.

Sigaranın etkilerine maruz kalan bebeklerde anne sütünün büyümeyi olumlu yönde etkilediği, serum vitamin seviyelerini artırdığı ve enfeksiyonlara karşı koruduğu saptandı. Bebek bulunan evlerde sigara içiminin engellenmesi gerektiği kaydedilen araştırmada, bunun mümkün olmadığı durumlarda ise sigaranın zararlı etkilerinden korumak için bebeğin anne sütü ile beslenmesinin gerektiği vurgulandı.

SADECE YÜZDE 35’İ MARUZ KALMIYOR

Yapılan araştırmada bebeklerin sadece 35’inin sigaranın etkilerine hiç maruz kalmadığı belirlenirken, yüzde 6’sının sadece anne sütü yoluyla, yüzde 46’sının pasif olarak, yüzde 13’nün ise hem anne sütü hem pasif olarak sigaradan etkilendiği belirtildi.

Bebeklerden sadece anne sütü ile beslenenlerin oranının yüzde 48 olduğu tespit edilen araştırmada, bebeğe mama veren annelerden sigara içenlerin, içmeyenlere göre 4,62 kat daha fazla olduğu ifade edildi.

Sigara içen annelerin bebeklerinin doğum ağırlıkları ve doğum haftalarının, sigara içmeyen annelerin bebeklerine göre belirgin olarak düşük olduğu, bebeklerin 6. ayda büyümelerine bakıldığında, sigara içen grupta bebeklerin ağırlık ve baş çevrelerinin diğer gruptan belirgin olarak düşük olduğu da ortaya çıktı.

Evde günde içilen toplam sigara sayısı ile bebeklerin ağırlık, baş çevresi ve kotinin-kreatinin seviyeleri arasında bağlantı olduğu saptanan araştırmada, annenin doğumdan sonra sigara içmesinin de bebeğin ağırlığını azaltıcı yönde etki yaptığı tespit edildi.

BEBEĞİN KİLOSU

Sigara içen annelerin bebeklerinin, içmeyenlerin bebeklerine göre 229 gram daha düşük ağırlıklı olduğunu tespit edilirken, bebeğin anne sütü ile beslenmesinin bebeğin ağırlığını artırıcı yönde etki eden önemli ve bağımsız bir faktör olarak bulunduğuna dikkat çekildi. Anne sütü alan bebeklerin almayanlara göre 336 gram ağır olduğu gözlendi.
Bebeğin, anne sütü alıyor olmasının ise vücut ağırlığı ölçümlerinde olduğu gibi bağımsız olarak bebeğin baş çevresi ve boy gelişimini olumlu yönde etkilediği, anne sütü alan bebeklerin almayanlara göre baş çevresinin 0,83 santim geniş, boyunun da 0,193 santim daha uzun olduğu belirlendi.

ENFEKSİYON RİSKİ

Sigara içen annelerin bebeklerinde içmeyenlere göre orta kulak iltihabi, üst ve alt solunum yolu hastalığı riskinin fazla olduğu belirlenen araştırmada, annenin sigara içmesi durumunda bebekte orta kulak iltihabı riskinin 2,9 kat, üst solunum yolu enfeksiyon riskinin 8,2 kat, alt solunum yolu hastalıkları riskinin de 15,3 kat da fazla olduğu belirlendi.
Anne ve babanın sigara içmesinin, orta kulak iltihabı riskini artırdığı belirlenen araştırmada, bebeğin anne sütü almasının bu riski belirgin şekilde azaltığı ortaya çıktı.

Anne-baba dışında evde sigara içen başkalarının bulunmasının alt solunum yolunu riskini 40,3 kat artırdığı saptanan araştırmada, bebeğin anne sütü almasının alt solunum yolu hastalığı riskini 3,3 kat azalttığı da belirlendi.
Annenin sigara içmesinin bebeğin antioksidan vitamin seviyesini azaltıcı önemli bir faktör olduğu fakat bebeğin anne sütü ile besleniyor olmasının serum vitamin A, E ve C seviyelerini artırdığı da araştırmayla ortaya konuldu.