ANSİFED Başkanı Coşkun: Dershane kapatma dikta yönetimlere mahsustur

Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (ANSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşkun, dershaneler, etüt eğitim merkezleri ve okuma salonlarının kapatılması ile ilgili hazırlanan yasa taslağının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti.

Anadolu Sanayici ve İşadamları Federasyonu (ANSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Coşkun, dershaneler, etüt eğitim merkezleri ve okuma salonlarının kapatılması ile ilgili hazırlanan yasa taslağının hukuka aykırı olduğuna dikkat çekti. Coşkun, bu düzenlemenin dikta yönetimlerine mahsus bir uygulama olduğunu vurguladı.

    Konu ile ilgili yazılı bir açıklama yapan ANSİFED Başkanı Coşkun, kanun zoru ile hür teşebbüs hakkının ihlal edildiğine dikkatleri çekti. “Kanun zoru ile dershane sektörünü yasaklamak serbest teşebbüs hakkını ihlal etmektir” diyen Coşkun, düzenlemenin son yıllarda kalitesi yükselmeye başlayan demokrasiyi de geriye götüreceğini söyledi.

    Coşkun, ANSİFED’in 20 işadamı derneği ve 5 bin 100 üyeyi temsil ettiğini hatırlatarak dershanelerin kapatılması konusunu derneğin yönetim kurulunda değerlendirdiklerini ifade etti. Dershaneler bir ihtisas alanında bilgi ve eğitim veren kurumlar olduğunu hatırlatan Coşkun, her dershanenin kayıtlı ekonominin gelişmesini sağlayan vergi mükellefi olduğunu söyledi. Coşkun, “Kanun zoru ile dershane sektörünü yasaklamak serbest teşebbüs hakkını ihlal etmek demektir. Dikta yönetimlerine mahsus bir uygulamadır. Son yıllarda kalitesi yükselmeye başlamış fakat henüz daha tam olarak tekâmül etmemiş demokrasimiz geriye gidecektir.” dedi.

    ÜLKE İMAJI ZARAR GÖRÜR

    Söz konusu düzenlemenin ülke imajına zarar vereceğini dile getiren ANSİFED Başkanı Coşkun, “Yabancı sermaye, yatırım düşündüğü sektörün, zaman içinde, yasaklanma endişesinden dolayı tedirginlik yaşayacak ve bu konuda yapılan teşvik ve yatırımlar boşa gidecektir. Ülke imajımız zarar görecektir. İşsizlik oranı şu sıralar artış göstermektedir. Eğer dershaneler kapatılırsa, bu kurumlarda görev yapan kadrolar ki sayısı 100 bin civarındadır, yeni bir işsiz ordusu oluşturacaktır. Bu kadroların ailesi, çocukları düşünüldüğünde nasıl bir sosyo-ekonomik soruna yol açacağını öngörmek hiç de zor değildir.” şeklinde konuştu.

    Dershanelerin cebri olarak kapatılmasıyla eğitim sisteminin tamamen karışık hale geleceğini öngören Coşkun, şunları söyledi: “Ayrıca, iş dünyası Milli Eğitim sistemimizin gerek nitelikli eleman, gerekse ara eleman olarak AB normlarında donanımlı eleman yetiştirmesini beklemektedir. Hali hazırdaki durumumuz iş dünyasının taleplerini karşılamaktan uzaktır. Son 10 yılda Milli Eğitim bakanının 5 defa değişmesi, SBS ve üniversite giriş sistemindeki sık değişlikler, istikrarlı bir yapıda olması gereken MEB sistemini istikrarsız kılmıştır. Durum böyle iken, üzerine ülke sathında hizmet veren dershanelerin cebri olarak kapatılması ile eğitim sistemi tamamen karışık hale gelecektir. Üyelerimiz bazında yaptığımız yoklamada, üye işadamlarımızın, dershanelerin kapatılması gibi bir gündemi ve talebi hiç olmadığını tespit ettik. Somut bir ihtiyaçtan kaynaklanmayan ve kuvveden fiile geçmesi halinde ülkemize çok yönlü zarar vereceği kat’i olan dershanelerin kapatılması konusundaki hükümet nezdindeki girişimin iptal edilmesi ve gündemden düşürülmesi üyelerimizin ve iş dünyasının ortak talebi olduğunu kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.”