AP’de yarın Türkiye raporu tartışılacak

Avrupa Parlamentosu (AP) genel kurulu, Hollandalı Hıristiyan Demokrat parlamenter Ria Oomen-Ruijten tarafından hazırlanan Türkiye raporunu yarın sabah tartışarak oylayacak.

Bağlayıcı niteliği olmayan, tavsiye özelliği taşıyan rapor için, siyasi gruplar 28 değişiklik önergesi sundu.

Bir grup Fransız parlamenter, Dışişleri Komisyonunda yapılan oylamaya getirdikleri gibi, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını içeren değişiklik önergelerini genel kuruldaki oylama sırasında tekrar sundu. Dışişleri Komisyonu, geçen ayki oylamada bu değişiklik önergelerini reddetmişti.

Sol siyasi gruplar, ”Türkiye’de 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylarda polisin aşırı güç kullandığı yolundaki haberlerden, Avrupa Parlamentosunun endişe duyduğu” yolunda bir değişiklik önergesi sundu. Yine sunulan iki değişiklik önergesinde, Türk Ceza Yasası’nın 301 maddesindeki değişikliğin ”yeterli olmadığını” savunan ve ”bu maddenin tamamen kaldırılması” çağrısında bulunan değişiklik önergeleri de yarın genel kurulda oylanacak.

Raporda, ana hatlarıyla Türkiye’den insan hakları ve demokrasi alanındaki reform sürecini hızlandırması isteniyor.

Yeni sivil anayasa hazırlığının ”insan hakları ve özgürlüklerin korunmasını anayasanın merkezine yerleştirme” açısından çok önemli bir fırsat sunduğu anlatılan raporda, yeni anayasa çalışmasında sivil toplumun geniş katılımının sağlanması tavsiye ediliyor.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın ”2008’in reform yılı olacağı” taahhüdünün memnuniyetle karşılandığı belirtilen raporda, hükümetin parlamentodaki çoğunluğuna dayanarak reformlarda kararlı davranmasının Türkiye’nin modern demokratik refah toplumuna dönüşümünde hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.

Taslakta, ”demokratik yollarla seçilmiş siyasal liderliğin, iç ve dış politikayla güvenlik konularının biçimlenmesinde tam sorumluluk üstlenmesinin ve ordunun demokratik sorumluluğa saygı göstermesinin güvence altına alınmasında” ve TBMM’nin askeri ve savunma politikasında bu kapsamdaki tüm harcamalarda tam denetim yetkisinin tesis edilmesinde ”hükümetin yeni sistematik çabalar göstermesi” isteniyor.

Türk Ceza Yasası’nın 301. maddesindeki değişikliğin ilk adım olduğu ifade edilen taslak raporda, bu reformun gecikmeden uygulanması ve bu maddenin ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı amaçla kullanılmaması çağrısında bulunuluyor.

Taslak raporda, Ergenekon soruşturmasının kararlılıkla sürdürülerek, örgütün ”devlet organlarındaki tüm bağlantılarının ortaya çıkarılarak örgütle ilişkisi olanların yargıya teslim edilmesi” isteniyor.

Vakıflar Yasası’nın çıkarılmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği taslakta, ”AB Komisyonunun, metni inceleyerek gayrimüslim azınlıklarca mülklerin yönetimi, satın alınması ve üçüncü kişilere satılmış olanlar dahil geri alınmasının mümkün olup olmayacağını araştırması gerekir” deniliyor.

Belgede, ”Türk hükümetine, Kürt sorununun kalıcı çözümü amaçlayan siyasal inisiyatifin öncelikli olarak başlatılması çağrısı yapılır” ifadesine yer verilerek, DTP’li milletvekilleri ve belediye başkanlarından ”demokratik Türk devleti içinde Kürt sorununa siyasal çözüm arayışına yapıcı biçimde dahil olmaları” isteniyor. Terör örgütü PKK’nın eylemleri şiddetle kınanarak ve terörle mücadelede Türkiye ile dayanışmaya vurgu yapılan raporda, terör örgütünün ön koşulsuz olarak derhal silah bırakması isteniyor.

Kıbrıs meselesine BM gözetiminde kapsamlı çözüm bulunması gereğine vurgu yapılan taslak belgede, ”Türk askerlerinin çekilmesinin çözüm müzakerelerini kolaylaştıracağı” ileri sürülüyor.

AA