Asgari ücretliye aylığından fazla iade

Asgari ücretli, 2006 yılı için 396 YTL vergi iadesi alacak. Böylece, geçtiğimiz yıl net 380 YTL olan aylık ücretinden daha fazla iade almış olacak.

Yeni yıldan itibaren ücretli olarak çalışanların yıl içinde yaptıkları bazı harcamaları fiş ve fatura benzeri ile belgelendirmek suretiyle vergi iadesi alması (ücretlilerde vergi indirimi) uygulamasına son veriliyor. Buna ilişkin yasa tasarısı Meclis gündeminde. Tasarının yasalaşması ile vergi iadesi sistemi son bulacak. Yerine ise asgari geçim indirimi müessesesi gelecek. Hemen belirtelim; emekliler için vergi iadesi sistemi 2006 yılı başından itibaren kaldırılmıştı. Dolayısıyla ücretliler 2006 yılında yaptıkları harcamalara ilişkin olarak 2007 yılında son kez vergi iadesi alacaklar. 2006 yılında net 380 YTL ücret alan asgari ücretli, 2006 için toplam 5 bin 416 YTL tutarında fiş ya da fatura toplayacak ve bunun karşılığında 396 YTL 97 YKr vergi iadesi alacak. Böylece asgari ücretli, 2006 yılındaki 1 aylık net aylığından daha fazla vergi iadesi almış olacak.

ÖDEME ŞUBATTA

Vergi iadesi uygulamasında ücretliler 2006 yılında yapmış oldukları harcamaları gösterir belgeleri vergi iadesi zarflarına yazacaklardır. Bu şekilde doldurulan zarflar da işverene ibraz edilecek ve vergi iadeleri 2007 yılının şubat ayından itibaren ödenmeye başlanacaktır. Vergi iadesi belgelerinin en geç, 20 Ocak 2007 Cumartesi gününe rastladığı için, 22 Ocak akşamına kadar verilmesi gerekiyor. Vergi iadesi uygulamasından Gelir Vergisi Kanunu’nda ücretli olarak sayılanlar veya bunların eşleri ve çocukları yararlanabilecek. Bunun dışında, yönetim ve denetim kurulları başkanı, üyeleri, tasfiye memurları, bilirkişiler, resmi arabulucular, eksperler, spor hakemleri, her türlü yarışma jürisi üyeleri ile sporculara yapılan ödemeler de ücret sayılıyor.

FATURADA GEÇERSİZ HARCAMALAR VARSA

Örneğin 160 YTL’lik bir alışveriş faturasının içerisinde vergi iadesinde kullanılabilecek 130 YTL’lik harcamanın yanı sıra 30 YTL’lik geçersiz bir harcama varsa (örneğin temizlik malzemesi) vergi iade zarfında tutar kısmına sadece 130 YTL’lik kısım yazılacaktır. Büyük marketlerden alınan fişlerde ise genellikle fiş toplam tutarının çalışanlar için ne kadarlık kısmının geçerli olduğu fişin en altında yer almaktadır. Dolayısıyla zarfa yazılacak tutar da bu tutar olacaktır.

NAYLON FATURA KULLANANA CEZA VAR

Ücretliler naylon fatura olarak bilinen sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanmak suretiyle vergi iadesi alırlarsa, iade edilen vergi ilgililerinden ceza, faiz ve gecikme zammı uygulanmak suretiyle geri alınacağı gibi, bu belgeleri kullananlar 6 veya 18 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. Ücretlilerin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullandıklarının sabit olması halinde, işverenler, bu belgelere dayanarak eksik ödedikleri gelir vergisi için adlarına ikmalen veya re’sen tarh edilen vergi aslı, ceza ve gecikme faizini, genel hükümler çerçevesinde ücretlilere yansıtılabilecek.

VERGİ İADESİ İÇİN GEÇERLİ OLACAK HARCAMALARA DİKKAT EDİLMELİ

Vergi iadesinde geçerli olacak harcamalar eğitim, sağlık, gıda, giyim ve kira harcamalarıdır.

a-) EĞİTİM HARCAMALARI

Ücretlinin kendisi, eşi ve çocuklarına ilişkin eğitim giderleri vergi iadesi kapsamındadır. İade kapsamında kabul edilen eğitim harcamaları: Okul servis araçlarına ödenen ücretler. Sürücü kurslarına ve müzik kurslarına ilişkin kurs ücretleri. Anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ve kurs ücretleri. Makbuz karşılığı özel ders veren öğretmenlere yapılan ödemeler. İade kapsamında kabul edilmeyen eğitim harcamaları: Gazeteler, dergiler ve mecmualar. Devlet üniversitelerine ödenen kayıt harçları. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların okul aile birliği veya okul koruma derneklerine yapılan bağış ve yardımlar. Piyano, bilgisayar, müzik aletleri ile bunların aksesuarları, eğitim amaçlı olmayan CD ve disketler.

b-) SAĞLIK HARCAMALARI

Ücretlinin kendisi, eşi ve çocuklarına ilişkin sağlık giderleri vergi iadesi kapsamındadır. Sağlık harcamalarının bir kısmının işveren tarafından karşılanması halinde, ücretlinin sadece kendisinin yaptığı harcama tutarları vergi indirimine konudur. İade kapsamında kabul edilen sağlık harcamaları: Ücretlilerin kendileri ile eş ve çocuklarının yaptığı ilaç masrafları. Tüp bebek masrafları, sağlık malzemesi ve hastane giderleri ile muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve diş protez ücretleri ve numaralı olmak şartıyla gözlük ve lens alımları. Doktor raporuyla alınan cilt sağlığına ilişkin harcamalar. İade kapsamında kabul edilmeyen sağlık harcamaları: Devlet ve üniversite hastanelerine ve bunların döner sermayelerine yapılan sağlık harcamaları. Temizlik ve makyaj malzemeleri, spor merkezlerine üyelik. İsteğe bağlı sigorta primleri.

c-) GIDA HARCAMALARI

İade kapsamında kabul edilen gıda harcamaları: Sigara ve alkollü içkiler ve biralar dışında kalan içecekler ve yiyecek. Otel vb. konaklama yerlerinde yapılan yiyecek ve içecek harcamaları. Tüketim amaçlı yapılan canlı hayvan alımları (kurbanlık dahil) için ödenen ücretler. İade kapsamında kabul edilmeyen gıda harcamaları: Sigara ve alkollü içkilere yapılan harcamalar. Otel vb. konaklama yerlerinde yiyecek, içecek ve konaklama giderlerinin ayrı ayrı değil de toplam tutarının konaklama gideri olarak gösterilmesi durumunda yiyecek ve içecek harcamaları. Evlerde beslenen kuş, kedi, köpek gibi hayvanlar ile diğer hayvanların tüketimi için alınan yem ile temizlik maddelerine yapılan harcamalar.

d-) GİYİM HARCAMALARI

İade kapsamında kabul edilen giyim harcamaları: Kumaş, hazır elbise, ayakkabı ve okul çantası gibi giyime ilişkin her türlü harcamalar. Bu harcamalarla ilgili dikim, bakım, onarım, boya, kuru temizleme harcamaları. İade kapsamında kabul edilmeyen giyim harcamaları: Giyim eşyaları ile ilgili alınan temizlik maddelerine ilişkin harcamalar. Ev tekstili kapsamında olan perdelik ve döşemelik kumaşlar için yapılan harcamalar.

e-) KİRA HARCAMALARI

Ücretlinin kendisi, eşi ve çocukları için ödediği kira giderleri vergi iadesi kapsamındadır. Fakat ücretlinin annesi, babası, kardeşleri ve akrabaları için ödemiş olduğu kiralar vergi iadesinden yararlanamayacaktır. Lojmanlar kapsam dışındadır. İade kapsamında kabul edilen kira harcamaları: İkamet edilen konut için yapılan fiili kira ödemesinin tamamı. Ücretlinin kiraladığı bir meskende ikamet etmekte iken, ücretli durumundaki eşlerden bir tanesinin görevli olarak başka bir şehire gönderilmesi ve gidilen şehirde ücretlinin ev kiralaması durumunda, her iki mesken için ödenen kira tutarının tamamı. İade kapsamında kabul edilmeyen kira harcamaları: Kurumlara ait lojmanlara yapılan kira ödemeleri. KKTC dahil yurtdışındaki konutlar için ödenen kiralar. Apartman kira bedeli haricinde ödenen yakacak, güvenlik ve kapıcı aidatları.