‘Asıl amaç ‘karma namazı’ yerleştirmek’

Halkın Yükselişi Partisi Genel Başkanı Yaşar Nuri Öztürk, İstanbul'da bir camide başı açık kadınların erkeklerle aynı safta namaz kılmasına ilişkin görüntünün, 'kilise düzeni içinde namaz gösterisi' olduğunu söyledi.

Sözkonusu olayın, ‘Ilımlı İslam’ projesini günlük hayata uyarlamaya yönelik bir operasyon, bir deneme olduğunu savunan Öztürk, olayı planlayanların asıl amacının ‘karma namaz’ kavramını toplumun gündemine yerleştirmek olduğunu kaydetti.
TBMM’de bir basın toplantısı düzenleyen Yaşar Nuri Öztürk, Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP) temel amaçlarından birinin ‘Hristiyanlığa uyarlanmış İslam’ anlamına gelen Ilımlı İslam’ı hayata geçirmek olduğunu belirterek, Türkiye’de de amaçlananın, uysallaştırılmış, problem çıkarmayan, hırçınlık çıkarmayan ve hristiyanlığın amaçlarına hizmet eden bir İslam modeli oluşturmak olduğunu kaydetti. Öztürk, “Son günlerde gündeme oturtulan Kalvinist İslam, Prostestan İslam, Weber sosyolojisine uyarlanmış İslam tartışmaları ve nihayetinde kilise nizamı içinde namaz gösterileri. Bunlar bir denemedir, bir yoklamadır. İslamı ılımlaştırma projesini günlük hayatta uygulanması için yapılan bir operasyondur” diye konuştu. Öztürk, İslamı yozlaştırmak, hıristiyanlaştırmak isteyen batılı emperyalist güçlerin, müslümanlardan oy almış, dini hassasiyetleri kullanarak iktidara gelmiş çevreleri araç olarak kullandıklarını ileri sürdü.

Müslümanların günlük hayatlarını hıristiyanların bakış açısına göre şekilllendirme denemeleri yapıldığını ifade eden Öztürk, “Çok kaygı verici bir deneme İslam mabedinde sergilenmiş ve ‘karma namaz’ gündeme getirilerek İslam’ın temel ibadetlerinden biri olan namazın kilise nizamına uygun provası yaptırılarak kamuoyunun tepkisi yoklanmıştır. Karma namaza onay vermek, namazın hristiyanlaştırılmasına, caminin de kiliseleştirilmesine onay vermek demektir” şeklinde konuştu.

Son günlerdeki tartışmalarda asıl amacın camide namaz kılan kadınların başının açık olup olması değil, kadın ve erkeklerin karma namaz kılıp kılamayacağı olduğunu vurgulayan Öztürk, bazı iktidar milletvekillerinin de konuyu başörtüsü yönünde ele alıp asıl amacı gizlediğini savundu. Öztürk şöyle konuştu: “Karşımızdaki sorun müslüman kadınların başları açık namaz kılıp kılmamaları sorunu değil, karma namazın İslam’a uygun olup olmadığı sorunu ve sorusudur. Müslüman kadınların başları kapalı olurlarsa yabancı erkeklerin arasında onlarla omuz omuza, diz dize namaz kılması caiz mi değil mi? Başka bir deyişle başlarını örten Müslüman kadınlar kilise nizamı içinde karma namaz kılabilirler mi? Yapılmak istenen bu. Karma namaz bin 500 yıllık İslam tarihinde ilk kez Türkiye’de bu şekilde gündeme getirdi. Ne yazıkki dini hassasiyetleri kullanarak iktidara gelen bir partinin en önemli kurmaylarından birinin eşi de bu tablonun içinde…”

Yaşar Nuri Öztürk, karma namaza, İslam’ın ruhunun, lafzının, farzının, sünnetinin hiçbir şekilde izin vermediğini söyledi.