Askeri Yargıtay’dan flaş karar!

Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, Anayasa Mahkemesi'nin askere sivil yargı yolunu kapayıp sivillere de askeri yargı yolunu açık tutan görüşünün aksine bir karara imza attı.

Askeri Yargıtay, sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının önünü kapadı. Askeri Yargıtay; 28 Şubat’ın sembol olayı onbaşı Kadir Sarmusak ile birlikte dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Bülent Orakoğlu’nun askeri mahkemede yargılandığı davanın benzeri konularda sivil mahkemeleri adres gösterdi.

4 Şubat 2010 tarihinde toplanan kurul Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, “Sivillerin asker kişilerle müştereken veya tek başlarına işledikleri suç, Askeri Ceza Kanunu’nda yer alsa dahi yargılama görevinin sivil mahkemelere ait olacağına” karar verdi. 3’e karşın 10 oyla kabul edilen karar yazılarak askeri mahkemelere gönderilecek.

Askeri Yargıtay Başkanı da olumlu yönde oy kullandı. Kararın yazılıp mahkemelere gönderilmesinin ardından sivillerin askeri mahkemelerde yargılandığı davaların sivil mahkemelere gönderilmesi bekleniyor.

Askerî Yargıtay Daireler Kurulu, Askerî Yargıtay Başkanı’nın başkanlığında, ikinci başkan, daire başkanları kararına itiraz edilen veya direnilen daire hariç olmak üzere dairelerden ikişer üyenin katılması ile kuruluyor. Başkanın kurula katılmaması halinde, ikinci başkan kurula başkanlık ediyor.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde “Askere gitmemek için çürük raporu alanlar ile bu kişilere rapor temin eden” 32 kişinin yargılandığı davada sivillerin dosyalarının askeri mahkemeden sivil mahkemeye verilmesi bekleniyor. İlk duruşmada avukatların da bunu talep edeceği ifade ediliyor. Daha önceki duruşmalarda avukatların talepleri mahkemece Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun kararı olmadığı gerekçesiyle reddediliyordu.

Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan DTP’nin eski Genel Başkanı Nurettin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 97 kişinin “askerlikten kurtulmak için hile yapmak ve buna iştirak etmek” suçlarından yargılandığı dava da Yargıtay’da görülmeyi bekliyor. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu’nun bu kararının ardından davanın bozulabileceği de kaydediliyor.