Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği iptali

Türk Eğitim-Sen, Yönetici Atama ve Yer değiştirme Yönetmeliği'nin çifte standartlar getirmesi ve atamaların keyfi olarak yapılmasına zemin hazırlaması gerekçesiyle iptalini istedi.

Yönetmeliğin kadrolaşmaya ve idarenin tek insiyatif olarak kalmasına yol açması, yönetici atamaları konusunda çifte standartlar getirmesi ve atamaların kapalı kapılar ardında keyfi olarak yapılmasına zemin hazırlaması nedeniyle iptalini istediklerinin kaydedildiği açıklamada, Türk Eğitim-Sen’in yönetmelikte karşı çıktığı noktalar şu şekilde ifade edildi:

– Sınavda başarılı olanların sözlü sınava alınması ve sözlü sınavların sonuç üzerinde yüzde otuz oranında belirleyici olması,

– Kurulan komisyonlarda sendika temsilcisinin bulunmaması,

– Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları (ASO) müdürlüğüne sınav şartı aranmaksızın, ilgili birimin teklifi ile atama yapılması,

– Bulunduğu kurumda 5 yılını dolduran okul müdürlerinin zorunlu olarak yer değiştirmesi konusunda 3 tercih hakkı verilmesine rağmen tercihlerine yerleştirilemeyen okul müdürlerinin yerinin valilikler veya Bakanlık tarafından herhangi bir kritere bağlı olmaksızın değiştirilebilmesi,

– Aynı kurumda sicil raporlarına göre son iki yıl üst üste iyi derecenin altında başarı gösteren yöneticilerin görev yerlerinin il içindeki aynı tipteki eğitim kurumlarıyla değiştirilebilmesi ve iki yıl üst üste olumsuz sicil alan yöneticilerin görevlerinden alınabilmesi.