Atatürk Havalimanı çalışanlarına kart eziyeti

Atatürk Havalimanı'nda kullanılan Apron Terminal Giriş Kartı'nı 20 ile 30 Euro ödeyip alabilmek için birim birim dolaşıp 10 ayrı makama imza attırılması, çalışanları çileden çıkardı.

Yaklaşık 33 bin kişinin görev yaptığı havalimanında “Devlete para öderken bile çile çekiyoruz” diye dert yanan çalışanlar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’ne (DHMİ) ödeme yapabilmek için katlar arasında saatlerce oda oda dolaşmak zorunda kalıyor.

Atatürk Havalimanı’nda çalışacak birinin yapacağı ilk iş Apron Terminal Giriş Kartı almak için Mülki İdare Amirliği, Gümrük Müdürlüğü ve DHMİ’ye ayrı ayrı dilekçe ile başvurmak. Söz konusu kurumlar şahıstan, kişisel bilgilerin yanı sıra, çalıştığı kurum ya da kuruluşa ait detaylı bilgi içiren evraklar istiyor. Belgeler arasında; personel bilgi formu, nüfus cüzdanı örneği, sabıka kaydı, ikametgah ilmuhaberi, fotoğraf, ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri, faaliyet belgesi, vergi levhası, işletme ruhsatı, karar defterinin yanı sıra gümrük muhafaza bilgi işlem formu, daimi giriş kartı talep ve yenileme formu bulunuyor.

Buraya kadar olanlar kısmen normal. Asıl çile evrakların resmi işleme konması ve kart parasının ödenmesi sırasında yaşanıyor.

Hazırlanan belgelerin bir kısmı üst yazı ile Gümrük Müdürlüğü, bir bölümü de Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği’ne elden teslim ediliyor. İmza maratonu gümrük ve valilik makamlarında başlayıp DHMİ Atatürk Havalimanı Baş Müdürlüğü binasında artarak devam ediyor. Kart alacak kişi sırası ile güvenlik, genel evrak, işletme ve hasılat müdürlüklerinde ayrı ayrı işlem yaptırıyor. Daha sonra da Emniyet Şube Müdürlüğü’ne giderek şahsıyla ilgili güvenlik tahkikatını yaptırıyor. Bütün bu işlemler 6 saat kadar sürüyor. Ancak herşey burada bitmiyor. Güvenlik tahkikatının tamamlanması için 15 gün kadar da beklemek gerekiyor.

Emniyet kayıtlarında temiz çıkan şahıs, kavuşmak için hayalini kurduğu Apron Terminal Giriş Kartı’nı alabilmek için umutlanıyor. Ancak, yeni bir maratona daha girmek zorundakalan şahıs eğer aprona çıkacaksa 30 Euro, çıkmayacaksa 20 Euro olan kart bedelini ödemek için tekrar DHMİ’ye müracaat etmesi gerekiyor. Güvenlik birimi tarafından verilen bir belge sırası ile, işletme, hasılat, baş müdür yardımcısı, muhasebe, tekrar işletme birimlerinde 10 ayrı imzadan geçtikten sonra yeniden güvenlik bölümüne teslim ediliyor. Güvenlik, ödendi makbuzunun bir kopyasını alarak özlem duyan kişiyi, kart basım kısmına yönlendiriyor. DHMİ’nin 4 katlı binasında bir aşağı bir yukarı koşturan kişi, Apron Terminal Giriş Kartı’na ancak kavuşabiliyor.

DHMİ, bürokratik işlemleri azaltmak ve kağıt sarfiyatını önlemek için 2006 başında yeni bilgisayar sistemine geçti. Müjdeli haber birkaç ay sonra çalışanların yeni sisteme ayak uyduramamasıyla krize dönüştü. Memurların, yeniliğe rağmen işlerini hala eski usulle yapmaya devam ettiği ortaya çıktı. DHMİ yetkilileri, eğitim verilmesine rağmen personelin çoğunun sistemi kullanmayı bilmediğini söylerken, çalışanlar da sistem ağır çalıştığı için işlerini yapamamaktan şikayet ediyordu. Sorun fazla büyümeden, yüzbinlerce dolara malolan bilgisayar sisteminden vazgeçildi.

Apron Terminal Giriş Kartı taşımayan hiç kimse havalimanında çalışamıyor. Manyetik olan kartta, personelin hangi bölümlere girip girmeyeceğine ilişkin 10 ayrı hane bulunuyor. Havalimanındaki kurum ve kuruluşlarda çalışan 33 bin personel izin verilen yerlerin dışına giremiyor. Emniyet, manyetik kartlar yardımıyla alandaki personel hareketliliğini hassasiyetle takip ediliyor. Apron kartları her yıl aynı işlemlerden geçirilerek yenileniyor ve kart bedelleri yeniden tahsil ediliyor. Kart kullanım ücretleri de personelin girişine izin verilen yerlere göre 20 ile 30 Euro arasında değişiyor.