‘Atom Enerjisi’ için kanun tasarısı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), araştırma, geliştirme, imalat, montaj gibi işlerde sözleşmeli personel çalıştırabilecek.

Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tasarıya göre, TAEK, nükleer faaliyetlerin düzenlenmesi ve denetlenmesi görevini yerine getirecek yeni bir kurum kurulana kadar, görevine devam edecek. TAEK, bu görevlerini yerine getirirken gerek duyduğu tasarım, ölçme, analiz, test, değerlendirme, araştırma, geliştirme, imalat, montaj ve bilgi işleme gibi işlerde, kadro aranmaksızın ve Devlet Memurları Kanununun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili hükümlerine bağlı kalmaksızın, en az lisans düzeyinde öğrenime sahip sözleşmeli personel çalıştırabilecek. Bunlara ödenecek ücret ile sözleşme usul ve esasları, Kurumun teklifi üzerine Başbakan onayıyla tespit edilecek.

Anayasa Mahkemesi, Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanunun, ”TAEK, görevlerini yerine getirirken özel bilgi ve ihtisas gerektiren işlerde kadro aranmaksızın uygun nitelikli yerli ve yabancı uyruklu sözleşmeli personel çalıştırabilir” hükmünü iptal etmişti.

Tasarının gerekçesinde, söz konusu hükümde, TAEK bünyesinde nükleer düzenleme ve denetleme alanında deneyim sahibi Türk bilim adamları ile bu alanda uluslararası düzeyde tanınmış yabancı uyruklu bilim adamlarının hizmetlerine duyulan gereksinimin karşılanmasının öngörüldüğü belirtilerek, bu konunun, kanunun uygulanması açısından büyük önem arz ettiği vurgulandı.