Avrupalılar dışarda çalışmak istemiyor

Avrupalılar başka ülkede çalışmak istemediği için, şirketler bazı operasyonlarını, ihtiyaç duydukları iş gücünün olduğu ülkeye taşıyor.

Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketlerinden PricewaterhouseCoopers (PwC) tarafından Avrupa Komisyonu için hazırlanan rapora göre, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde çalışanlar kendi ülkesinin dışına çıkmıyor.

PwC şirketi tarafından hazırlanan ”İş gücü Hareketliliği Yönetimi 2006” Raporunda, Avrupa’da iş gücü hareketliliğinin beklentilerin aksine düşüş gösterdiği belirtildi.

AB’nin, 2000 yılında başlatılan Lizbon Stratejisi ile 2010 yılına kadar dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek pazarı olma hedefini ortaya koyduğu hatırlatılan raporda, stratejiyle hedeflenen iş gücü hareketliliğinin tam anlamıyla sağlanması durumunda, işverenlerin de uygun maliyetlerle ihtiyaç duydukları çalışanlara ulaşma şansını yakalayacakları belirtildi.

Ancak İskandinav ülkeleri, İrlanda ve İngiltere dışında, AB’de iş gücünün hareketliliğinin çok düşük düzeyde kaldığı ifade edilen raporda, ”PwC’nin raporuna katılan 14 ülkeden 445 işverenin üçte biri, 2006 yılında yönetim düzeyinde ve nitelikli iş gücü gerektiren pozisyonlar için, diğer AB ülkelerinden başvuru kabul ettiklerini, ancak yapılan başvuruların sadece yüzde 5’inin kendi ülkeleri dışından geldiğini belirttiler” denildi.

İŞ GÜCÜ HAREKETLİLİĞİNİ ENGELLEYEN UNSURLAR

Rapora göre, AB’de iş gücü hareketliliğinin önüne geçen unsurlar arasında ‘dil sorunu’, önemli bir engel teşkil ediyor.

Vergi, sağlık sistemlerindeki farklılıklar, AB genelinde geçerli istihdam düzenlemesinin eksikliği ve iş gücü niteliklerinin başka ülkelerde de tanınmasına ilişkin ortak sistemin olmayışı, Avrupalı profesyonelleri diğer ülkelerde çalışmaktan vazgeçiren başlıca unsurlar.

Ayrıca eşlerin iş sahibi olması, konaklama ve çocuklara eğitim sağlanması gibi imkanların olmaması da çalışanların kendi ülkesinin dışına çıkmasını engelliyor.

Diğer ülkelerde çalışma konusunda kamuoyunun yeterince bilinçlendirilmediği belirtilen raporda, bu nedenle Avrupa toplumları kendi ülkeleri dışında meslek edinmenin ve çalışmanın oldukça zorlu bir süreç olduğunu düşündüğü kaydedildi.

İş gücü hareketliliğinin artırılması için üye ülkelerin ve işverenlerin bu konuya ağırlık vererek toplumu bilgilendirmesi gerektiği bildirilen raporda, şöyle denildi:

DURUM 2001’E GÖRE DAHA KÖTÜ

”Avrupa Komisyonunun 2006 İş gücü Hareketliliği Yılı girişimi dolayısıyla kısmi fon desteği verdiği Managing Mobility Matters 2006 araştırması, PwC’nin aynı şekilde 2001 yılında yaptığı araştırmanın devamı niteliğinde. O yıllarda AB ekonomisi hızlı büyüme gösterirken çalışanların yeni fırsatlar yakalaması Avrupa’nın öncelikleri arasında yer alıyordu.

Bugün ise görünüm çok farklı. AB daha yavaş büyüyor ve rekabet baskısı iş dünyası için daha önemli hale geldi. AB’deki şirketlerin yüzde 27’si, Avrupa pazarında iş gücü maliyetlerinin işlerini önemli ölçüde etkilediğini söylerken, bu oran 2001 yılında sadece yüzde 4’tü. Buna rağmen 2006’de şirketlerin sadece yüzde 13’ü (2001 yüzde 21) yurt dışından gelen çalışanlara işe alım sürecinde kolaylık gösteriyor.”

Yabancıların istihdam edilmesi doğru nitelikteki kişilere ulaşmak açısından önem taşıdığı belirtilen raporda, yabancı çalışan istihdam eden işverenlerin genel olarak bu kişilerin performanslarından memnun olduklarını söylediği ifade edildi

Rapora göre, şirketlerin çoğunluğu yabancı çalışanların mevcut çalışanlarına kıyasla daha istekli ve çok çalıştıkları görüşünde. Ankete katılanların yüzde 33’ü yabancı çalışanlarla müşteri hizmetlerinin geliştiğini belirtirken, bu oran 2001’de yüzde 21 idi.