Avukatlar Sarıkaya’nın ihracını eleştirdi

Karaman Baro yönetimi, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya hakkında verdiği meslekten ihraç kararını eleştirdi.

Karaman Baro yönetimi adına bir açıklama yapan Başkan Yardımcısı Ayçiçeği şunları söyledi: “Cumhuriyet Savcısı Sarıkaya’nın ihraç kararından sonra hâkimler ve savcılar, belirli kişiler ve güçler tarafından işlendiğine inandıkları suçların ve faillerinin üzerine giderken ‘yapabileceğimiz usulü bir hatadan dolayı acaba mesleğimizi kaybedecek miyiz?’ endişesini taşıyacaklardır. HSYK, yargının bağımsızlığını temin ile mesul kuruldur. Kamuoyunca da kabul edilen ve başlatılan soruşturma neticesinde verilen cezadaki orantısızlık kurulun kararlarına karşı yargı yolunun açılmasının gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu yönüyle de HSYK’nin verdiği karar hukuk devleti ile çeliştiği gibi, Anayasa ile güvence altına alınan yargı bağımsızlığı ilkesine de açıkça aykırıdır. Özü itibari ile yargı mensuplarının yanlış karar verse dahi bu kararından dolayı herhangi bir yaptırımla karşılaşmaması anlamına gelen hâkimlik teminatı da yok sayılmıştır.”
Hukukçular olarak ‘ Hukuk, güçlü sineklerin delip geçtiği zayıf sineklerin takılıp kaldığı bir örümcek ağıdır’ sözüne hiçbir zaman inanmadıklarını dile getiren Sarıçiçek, bundan sonra da bu söze inanmak istemedikleri belirtti.