Avusturyalıların ancak yarısı Tanrıya inanıyor

Resmi rakamlara göre nüfusunun yüzde 88'i Roman Katolik olan Avusturya'da halkın sadece yüzde 47'si Tanrıya inanırken yüzde 48'i mucizelerin mümkün olduğunu varsayıyor.

Avusturya devlet televizyonu ORF’in haberine göre, Avusturyalıların üçte biri dünyanın büyük patlama (Bigbang) sonucu oluştuğu fikrinde birleşirken, yüzde 16’si Tanrının dünyayı altı gün içinde yarattığını düşünüyor. Halkın yüzde 40’ı ölümden sonraki hayata, dörtte biri yeniden doğuşa, yüzde 31’i de Hz. İsa’nın dirileceğine inanıyor. Yüzde 28’i cenneti tasavvur edereken, yaklaşık beste biri de cehennemin ve şeytanın var olduğunu düşünüyor.

—Bayanlar daha dindar—

Linz Fikir Araştırma Enstitüsü (IMAS) tarafından 16 yaş ve üstü halktan seçilen bin 37 kişiyle yapılan anket bayanların daha dindar olduğunu ortaya koydu. Araştırma Almanya ve Polonya’da da yapıldı. IMAS’a göre, 50 yaşın üstündeki insanlar, az eğitimli insanlar ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) seçmenleri ortalamanın üstünde dindarlar. Lise mezunları, akademisyenler, 30 yaşın altındaki kuşak ve Yeşiller, Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) ve Avusturya’nın Geleceği İçin Birlik Partisi (BZÖ) sempatizanlarının Hıristiyanlıkla ilişkileri özellikle çok daha zayıf. Genel olarak da bayanlar erkeklerden daha dindar.

Mucizelere inanış Tanrıya inanıştan biraz daha fazla. Ruhların görüldüğünün kabulü (%29), Ufoların (%16) ve cadıların (%14) kabulü de Avusturyalıların doğaüstü şeylerden hoşlandığını gösteriyor. Yıldızların gücüne inananların oranı ise yüzde 23.

Hıristiyanlık duygusu Avusturya’da halkın sadece yüzde 8’inde çok kuvvetli ve yüzde 56’sında çok zayıf iken, bu tablo Polonya’da tam tersi. Katoliklerin ölen lideri II. John Paul`ün memleketinde yüzde 11 “zayıf” inançlıya karşı “sağlam” Hıristiyanlık oranı yüzde 47.