Ayakta sağlık hizmetine sınırlama yok

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, ayakta muayene, teşhis ve tedavi hizmetleri sunulurken yapılması gereken tetkik, tahlil ve benzeri işlemlerde herhangi bir sınırlama olmadığını bildirdi.

AKP Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in soru önergesini yanıtlayan Unakıtan, muayene, tedavi, ilaç ve tıbbi malzeme konusundaki düzenleme ve uygulamaların herkesin eşit ve rahat bir şekilde sağlık hizmetlerine erişimini; ilaç ve tedavi hizmetlerinin tıbbi açıdan daha yerinde, yeterli ve gerekli kullanımını hedeflediğini kaydetti.

Unakıtan, ayakta teşhis ve tedavilerde vaka başına ödeme sisteminin, sağlık hizmet sunum kaynakları ve bu amaçla ayrılan finansman imkanlarının hakkaniyet ve ulaşılabilirlik ilkeleri gözetilerek, akılcı kullanımını sağlamak amacıyla uygulamaya konulduğunu ifade etti.

Bu hizmetler sunulurken yapılması gereken tetkik, tahlil ve benzeri işlemlerde herhangi bir sınırlama öngörülmediğini belirten Unakıtan, “Sadece, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde tıbbi zorunluluk gerektirmeyen tetkik ve tahlillerin istenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmıştır” dedi.

Unakıtan, ayakta muayene, teşhis ve tedavi hizmetlerine ait maliyetlerin uzmanlık dalının özelliğine, hastanenin yatak kapasitesine, eğitim, özel veya genel dal gibi niteliklere göre değişkenlik gösterdiğini; Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğindeki birim fiyatlarının, bu parametreler göz önüne alınarak belirlendiğini bildirdi.

“İŞLEMLERİN KOLAYLAŞTIRILMASI”

Maliye Bakanı Unakıtan, şunları kaydetti:

“Vaka başına ödeme uygulamasına bir ödeme modeli olarak bakılması gerekmektedir. Bu model, sağlık hizmeti sunan kurumlarımızın faturalandırma işlemlerinin ve bu hizmetleri finanse eden geri ödeme kuruluşlarının fatura inceleme ve ödeme işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlamıştır. Ülkemiz için hedef ödeme modeli, yatan hastalara yönelik Tanı İlişkili Gruplara Dayalı (DRG) Önceden Belirlenmiş Vaka Başına Ödeme Sistemidir. Üniversiteler ve bakanlıkların işbirliğiyle devam eden DRG sistemi konusundaki çalışmalarda, sona yaklaşılmıştır.”

BİLGİLENDİRME AMAÇLI AFİŞLER

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise Anavatan Partisi Ankara Milletvekili Muzaffer Kurtulmuşoğlu’nun soru önergesini yanıtlarken, tedavi kurumlarına asılmak üzere bilgilendirme amaçlı dağıtılan afişlerin; reklam ve propaganda amacıyla değil, halkın sağlık politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla bastırılarak sağlık kuruluşlarına dağıtıldığını bildirdi.

Akdağ, bu afişlerin maliyetinin, yaklaşık 75 bin YTL olduğunu kaydetti.