Ayakta tedavi ücreti 11 YTL

Sağlık harcamalarını disipline etmek isteyen devlet, ayakta tedavi gören hastalara sabit fiyat uygulaması getiriyor.

Tedavi başına resmi sağlık kuruluşlarına 11, özel sağlık kuruluşlarına ise 13,2 yeni lira ödenecek. Hastanın diğer bir sağlık kurumuna sevk edilmesi durumunda ise vaka başına ödeme 5 yeni lira olarak uygulanacak. Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre ‘vaka başına ödeme uygulaması’ sağlık harcamalarına yönelik kaynakların tasarruflu ve etkin kullanımı ile ödeme işlemlerinin kolaylaştırılması için başlatıldı. İkinci ve üçüncü basamak resmi ve özel sağlık kurumlarını da kapsayan uygulamada acil başvurular, onkolojik vakalar, kemoterapi, anjiyografi, nükleer tıp, radyasyon onkolojisi, girişimsel radyoloji ve genetik bölümlerinde yapılan ayakta teşhis ve tedavi hizmetleri ile diş tedavilerinde hizmet başı faturalamaya devam edilecek. Tebliğe göre ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında ayakta tedavide belirlenenler dışındaki işlemler ayrıca ücretlendirilmeyecek.

Faturalardaki rapor, malzeme, ilaç ve benzeri hizmetler, ücrete dahil edilmeyecek. Sağlık kurumlarında paket fiyat işlemleri hasta yatırılmadan önce uygulanırsa yine paket fiyat dikkate alınacak, ayrıca ödeme yapılmayacak. Ayakta tedavi gören hastalar hizmet aldıkları uzmanlık alanına ve sağlık kurumunun bulunduğu sınıfa göre ödeme yapacak. Hastanın ilk başvurusundan sonraki 10 gün içinde, aynı sağlık kurumunda, aynı dala başvurması halinde ikinci bir ödemede bulunmaması öngörülüyor.