Ayın Vergi dairesi seçilecek!

Başkentte yeni yılla birlikte vergi dairelerinin performansı 34 farklı kritere göre ölçülecek.

Ayın ve yılın vergi dairesinin de seçileceği sistemde performansı düşük olanlar uyarılacak.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı geçen marttan bu yana yürüttüğü vergi dairelerine performansına göre karne verme uygulamasına 2008’de resmen başlayacak. Maliyet kaleminin tahsilatla karşılaştırılmasından mükellef ve gelir beyannamesi sayısına kadar 34 farklı kritere göre 100 üzerinden puanlanacak vergi dairesi müdürlükleri, ayın ve yılın vergi dairesi olmak için yarışacak.
Her ay en iyi performansa sahip vergi dairesi ödüllendirilirken, performansı düşük olan birimlere uyarı yazısı yazılacak ve aksaklıkların giderilmesine dönük ayrıntılı eylem planı hazırlamaları istenecek.
Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, IMF’ye verilen taahhütler arasında da yer alan performans bazlı kriterleri belirleyerek, bu kriterleri, bağlı vergi dairelerinin çalışmalarını değerlendirmede kullanmaya başladı.
Karneler e-postayla gönderiliyor
Marttan bu yana uygulanan proje kapsamında belirlenen 34 kriter çerçevesinde, her ay vergi daireleri çalışmalarına ilişkin verileri başkanlığa gönderiyor. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesindeki 8 kişilik ekip, bu verilerin doğruluğunu kontrol ederek her bir kriter için önceden belirlenmiş puanları ilgili dairenin hanesine işliyor.
Vergi dairelerinin yanlış bilgi gönderdiği tespit edilirse bu durum karnelerine kırık not olarak yansıtılıyor. 100 üzerinden verilecek notun yanı sıra “iyi”, “orta”, “pekiyi” şeklindeki değerlendirmeleri de içeren karne, vergi dairesi başkanlıkları ya da defterdarlıklar tarafından ilgili vergi dairesi müdürüne elektronik posta ile gönderiliyor.
Ankara Vergi Dairesi’nce belirlenen 34 kriter arasında şunlar yer alıyor:
Sonuçlanan yoklama fişi sayısı, tebliğ edilen ihbarname sayısı, işe başlaması tesis edilen mükellef sayısı, iş terki verilen mükellef sayısı, gelen beyanname sayısı, tahakkuk eden vergi ve cezanın fonksiyonel dağılımı, mükelleflerin fonksiyonel dağılımı, revizyona tabi tutulan beyanname sayısı, icra memuru faaliyetinin tahsilata etkisi, ayın sorunu ve çözüm önerisi, hizmet kalitesini iyileştirme ve yeni hizmet seçenekleri getirme ve vergiye gönüllü uyum faaliyetleri.
Uygulama, tahsilatı artırıyor
Ankara Vergi Dairesi Başkanı Şinasi Candan, projenin çalışanları motive ettiğini ve uygulamanın yürütüldüğü temmuz, ağustos ve eylülde tahsilat miktarlarının arttığını vurguladı. Candan, söz konusu uygulamanın Türkiye genelinde yaygınlaştırılıp yaygınlaştırılamayacağına Gelir İdaresi Başkanlığı’nın karar vereceğini bildirdi.
Candan, amaçlarının çalışanları cezalandırmak olmadığını ve kanunların elverdiği ölçüde ödüllendirmeye gideceklerini kaydederek, “Birinci olan vergi dairesi müdürü ve çalışanlarının fotoğrafını web sayfamızdan yayımlıyoruz. Ayrıca kendilerine plaket veriyoruz. Yeni yıldan itibaren birinci olan vergi dairesi çalışanları için yemek düzenlemeyi planlıyoruz. İleride performansın ücrete yansıtılması da mümkün olabilir” diye konuştu.
Performans esaslı yönetim modelini hazırlayan ekibin başında yer alan Ankara Vergi Dairesi Strateji Grup Müdürü Emrah Akın da başkanlığın bu programı tamamen kendi imkânlarıyla hazırladığını vurguladı.
Akın, “8 ayda yaklaşık 14 milyon veri işledik. Karne notunun 10 puanlık bölümünü veren komisyona dönüşümlü olarak personel de katılıyor” dedi.