Az güneşle daha çok yanacağız

"Bizi bekleyen ilk tehlikeler; daha fazla sıcak, kuraklık ve daha güçlü fırtınalar"

– Neden NASA atmosferle ilgili çalışmaların içinde yer alıyor?
– Çünkü ana görevi atmosferi araştırmak olan özel bir teşkilat bulunmuyor. Bu da çok büyük bir problem çünkü bu yüzden atmosfer konusu Washington’dakilerin ilgisini yeterince çekemiyor. NASA uydularla uzaydaki gelişmeleri takip edebilen temel teşkilat olduğu için, iklim değişikliği ile ilgili verileri de elde edebiliyor.

– Uzayla ilgili çalışmalar yapan NASA Goddard Enstitüsü’nde çalışan bir fizikçi ve iklim bilimci olarak, Bush yönetiminin, küresel ısınma konusunda bilgi vermenize engel olmaya çalıştığını doğruladınız. Bu konuda örnek verir misiniz?

Tabii. Küresel ısınma konusunda yapılan basın açıklamaları, bu konuyu son derece sulandırıyor, basite indirgiyordu bana kalırsa. Örneğin benim Antarktika’da oluşacak aşırı ısınmayla ilgili yayımladığım raporda, basının ilgisini en çok Antarktika’nın iklimi çekti.

– Departmanınızın bu kadar politize olması çalışmalarınızı nasıl etkiliyor?
– Beş yıl sonra gezegenimiz hakkında bugün bildiğimizden çok daha az şey biliyor olacağız. Çünkü gelecekte bu konuya ve çalışmalara ayrılacak paranın daha az olacağını düşünüyorum. Bunun böyle olacağı şimdiden belli çünkü geçmişte iklim izleme aletleriyle ilgili verilen sözlerin çoğu, şu anda iptal edilmiş durumda.

– NASA tarafından mı iptal edildi?
– NASA sadece, politik liderlerinin verdiği direktifleri yerine getiriyor. Para, öncelikli olarak insanlı uzay programıyla ilgili çalışmalara yönlendiriliyor.

– Başkan Bush’un, Amerikalıları Mars’a gönderme planından mı bahsediyorsunuz?
– Evet, Ay’a ve Mars’a Amerikalıları gönderme planından bahsediyorum. Bu, milli ruh ve kainatı keşfetme söz konusu olunca, güzel bir düşünce ama bedeli kendi gezegenimizi inceleyememek ve koruyamamak olacak.

– Etrafta, Bush yönetiminin sera gazı emisyonunu sınırlayacağıyla ilgili söylentiler dolanıyor. Ne diyorsunuz, bu hiç yoktan iyi midir?
– Bunlar faydalı ilk adımlar ama henüz bebek adımları. Uzun vadede, bu söylentilerle uğraşmak yerine, emisyonu daha da azaltmanın yolunu bulmaya çalışmalıyız. Şu anda Kaliforniya, tüm ülke için örnek teşkil etmeli. Enerjinin randımanlı olarak kullanılmasını önerdiler ve sonuç olarak ekonomilerindeki büyümenin aksine, enerji tüketimlerini son 10 yıldır ilk kez belli bir seviyede tutmayı başardılar.

– Sizce hükümet, enerjinin randımanlı kullanımı hakkında bir yönetmelik çıkarmaktan neden bu kadar korkuyor?
– Evet, ‘korkmak’ doğru bir kelime. Çünkü paranın, bizden nefret eden Ortadoğu ülkelerine gönderilmesi yerine müşterinin cebinde kalması onlara göre daha avantajlı.

– Sizce küresel ısınmanın ilk büyük tehdidi ne?
– Daha fazla sıcak hava dalgaları, daha fazla kuraklık, deniz seviyesinin yükselmesi ve daha güçlü fırtınalar.

– Olumlu yönden bakacak olursak, kış ortasında Broadway’de bronzlaşabilecek miyiz?
– Hayır tüm bunlar daha güneşli bir hava olacağı anlamına gelmiyor. Güneşin miktarı aynı kalacak. Sadece daha sıcak olacak.

– Başkan Bush, geçen ay ‘küresel iklim değişikliği’ problemi olduğunu kabul etti. Bu tanım hakkında ne düşünüyorsunuz?
– Genel olarak bana uyar. Bu, bilim adamlarının her zaman kullandığı bir tanım.

– Son günlerde, bir kadın astronotun bir başka kadın astronotu öldürmeyi planlamasıyla ilgili çıkan haberler hakkında ne düşünüyorsunuz?
– Bu bize NASA’nın bir hafta politik konularla ilgili gündeme gelirken, bir başka hafta tabloid gazetelere konu olabileceğini gösteriyor bence.