Azınlıklardan Türkiye’nin AB üyeliğine destek

Türkiye'de yaşayan etnik ve dini azınlık grubu temsilcileri Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) üye olmaya hakkının olduğunu savundu.

Avrupa Parlamentosu’nun İngiliz üyesi Daniel Hannan öncülüğünde düzenlenen “Kültürlerarası Diyalog ve Türkiye’nin AB üyeliği” konulu panele Türkiye’den katılan Ermeni, Rum ve Yahudi toplumu temsilcileri Türkiye’de azınlıkların ‘eşit’ ve ‘özgürce’ yaşadığını vurgulayarak, Türkiye’nin AB üyeliğini desteklediklerini bildirdi.

ARI, CEPİ ve İstanbul Lions Kulübü tarafından organize edilen panelde konuşan Yahudi cemaatinden İzak Kolman, Yahudi toplumun Anadolu’da yüzyıllarca var olduğunu hatırlattı ve Türkiye’de kendi gelenek ve kültürlerini yaşatmada herhangi bir sorunla karşılaşmadıklarını kaydetti. Kolman “Türkiye’deki Yahudi topluluğu nüfusu 22 bindir. Kendimize ait hastane, okulumuz olduğu gibi kendimizi ifade edebileceğimiz ‘Salom’ adlı gazetemiz dahi var.” şeklinde konuştu. İzak Kolman Türkiye’nin laik ve demokratik rejime sahip bir ülke olarak AB üyeliği ile birliğe kültürel zenginlik katacağını ve medeniyetler arası barış için Orta Doğu ülkelerine örnek olacağını savundu.

Türkiye’de yaşayan Ermeni toplumu temsilcisi Prof. Arus Yumul ise Ermenilerin İttihad ve Terakki yönetiminde Doğu’ya hapsedildiğini belirtti ve Lozan anlaşması ile azınlıklara verilen haklardan yararlandıklarını ifade etti. Prof. Yumul, “Diğer TC vatandaşları ile herhangi bir problem yaşamıyoruz. Tüm meslekleri uygulayabiliyoruz ve dini inançlarımızı yaşama noktasında herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye’de 38 adet kilisemiz var, ayrıca Ermenice ve Türkçe eğitim yapan 15 okulumuz faal bir şekilde hizmet veriyor. Kültürümüzü yaşatabilmemiz için okul ve kiliselere ihtiyaç var. Fakat 1974’den bu yana vakıflarımızın gayri menkul edinmelerinde sorun çıkıyor. Patrikhanemizin hala yasal kimliği bulunmuyor.” dedi. Porf. Yumul sorunları çözmek noktasında devlet yetkilileri ile görüşme halinde olduklarını belirtti ve Ermeni Patrikhanesi olarak Türkiye’nin AB üyeliğini desteklerini kaydetti.

Türkiye’deki Rum vatandaşları temsilen konuşan Dositheos Anagnostpulos ise AB’nin temelinde muhtelif kültürleri içinde barındırma fikri var ise Türkiye’yi dışlamasının iki yüzlülük olacağını söyledi. Anagnostpulos Türkiye’de yaşayn Rum toplumunun sıkıntılarını dile getirirken, Kıbrıs sorunundaki anlaşmazlıklarda Güney Kıbrıslıların ‘Kıbrıs Rumları’ diye isimlendirilmesinin Rum olmaları nedeniyle kendilerine fatura edilmesinden şikayetçi oldu. Türkiye’nin AB üyesi olabilmek için elinden geleni yaptığını ifade eden Dositheos Anagnostpulos, Rum azınlığın Ruhban okulu, gayri menkul edinememe gibi temel sorunları olduğu üzerinde durdu.