Bağış: Tek çözüm AB reformları

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin karşılaştığı sorunların tek çözüm yolunun AB reformlarına odaklanmak olduğunu söyledi.

Türkiye’de çeşitli kesimlerde farklı endişe ve korkular bulunduğunu, AB’nin bütün bu kişileri aynı platformda bir araya getirebildiğini söyleyen Bağış, AB sürecinde “her şeyin bir orta yolunun” bulunabileceğini kaydetti.

Bağış, bu nedenle reformlara ağırlık verilmesi gerektiğini, “karşılaşılan sorunların tek çözümünün reformlara odaklanmak olduğunu” belirtti.

Nevruz’un önemine değinerek, son açılımlar çerçevesinde herkesin birbiriyle empati kurmaya başladığını kaydeden Bağış, yıllarca “konuşan değil, kendi kendine söylenen” bir Türkiye’nin var olduğunu, artık bunun değişmeye başladığını ifade etti.

Bağış, AK Parti’nin çalışmaları ve AB ile ilgili yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine, “Bu ülkede başörtülüler olduğu gibi maalesef ‘beyni örtülüler’ de var. O beyni örtülülerle mücadele etmek çok zor. Onun için ben hep diyorum, AB sürecinde önemli olan fasıl açmak değil, zihin açmak. Hem Türkiye’yi çetelerin yönetmesini isteyenlerin zihnini açmamız lazım, hem de AB üyesi ülkelerde genç ve dinamik, Türkiye gibi ülkelerin girmesini engellemek isteyenlerin zihinlerini açmak lazım” dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın kaçak Ermenilerle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine de Bağış, AK Parti’nin iktidara gelmesinin ardından Ermenistan ile ilişkilerde yaşanan gelişmeleri özetleyerek, bu süreç çerçevesinde son dönemde açlık ve yoksulluk nedeniyle Ermenistan’dan göçlerin başladığını, 100 bin Ermeni’nin de Türkiye’ye geldiğini anlattı.

Çalışkan ve dürüst olan bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun çocuk ve yaşlılara baktığını, dolayısıyla bu kişilere en değerli varlıkların emanet edildiğini söyleyen Bağış, bu kişilerin Ermenistan’da kalan aile fertleri de düşünüldüğü zaman Ermenistan nüfusunun yaklaşık yüzde 20’sinin bir şekilde maddi olarak Türkiye’den yararlandığını kaydetti.

Bağış, Başbakan Erdoğan’ın sözleriyle aslında ortaya koyduğunun “Türkiye’nin ne kadar hoşgörülü olduğu” hususu olduğunu belirterek, “Biz kendi ülkemizde bir sürü işsiz varken, Ermenistan nüfusunun yüzde 20’sini besleyen bir ülke konumundayız” dedi. Bağış, Başbakan Erdoğan’ın o sözleriyle dikkate çekmeye çalıştığı hususun Türkiye’nin hoşgörüsü olduğunu tekrarladı.