Bakan Çubukçu çocuk koruma sistemini değerlendirdi

Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, çocukların şiddet eylemlerinden ve hak ihlallerinden korunmasını sağlamak için çocuk koruma sisteminde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon sağlanması gerektiğini belirtti.

Bakan Çubukçu, ‘Çocuk Koruma Sisteminde Kurumlararası İşbirliği ve Koordinasyonun Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında düzenlenen Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Çocuk Adalet Sisteminin Yeniden Yapılandırılması konulu konferansta bir konuşma yaptı. Bakan Çubukçu, ülke olarak çocukların geleceğine sahip çıkmak konusunda önemli adımlar atarken bir yandan da kentleşme, göç, yoksulluk, ailelerin çözülmesi gibi bir çok etkenin her geçen gün yeni sorunlar doğurduğunun altını çizdi.

İlgili kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyon gerçekleşmediği sürece yapılan bütün iyi niyetli ve gayretli çalışmaların yetersiz kalacağını söyleyen Çubukçu, bu noktadan hareketle ilgili kurumların koordinasyon ve işbirliği içinde çalıştığı yeni bir çocuk koruma sistemi modeli üzerinde çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Çubukçu, ayrıca hükümetin bu konuda gerekli yasal düzenlemeleri yaparak çocuklara yönelik yeni koruyucu sistemin oluşturulmasında önemli mesafe kaydettiğini de sözlerine ekledi.

Konferansa katılan İngiltere Büyükelçisi Peter Westmacoot’da yaptığı konuşmada bu projenin İngiltere’nin Türkiye’ye verdiği siyasi desteğin bir uzantısı olduğunu ve benzer projelerin yakın zamanda hayata geçirileceğini kaydetti.