Bakan’dan atama açıklaması

Milli Eğitim Bakanı, sözleşmeli öğretmenlere müjdeli haberi verdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan güzel haber geldi. MEB, resmi eğitim kurumlarında ek ücreti karşılığında görev yapanlar arasından 5 bin sözleşmeli öğretmen atanacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı  resmi eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görev yapanların sözleşmeli  öğretmenliğe geçişleri kapsamında 5 bin atama gerçekleştirileceği belirtildi.

Başvuru için Devlet Memurları Kanunu'ndaki gerekli şartların  sağlanmasının yanı sıra Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında 2017-2018  eğitim ve öğretim yılında ek ders ücreti karşılığında görev yapma gerekliliğinin  bulunduğu ifade edilen açıklamada, başvuru şartları şöyle sıralandı:

"Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya  malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak. Bakanlığa bağlı resmi eğitim  kurumlarında ek ders ücreti karşılığında yaptıkları görevlerinden dolayı başvuru  tarihinin son günü itibarıyla en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olmak. Mezun  olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine  ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak. Öğretmenliğe kaynak  teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı  alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz  Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi  Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak. Yurt dışındaki  yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca  yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki  yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak."

Başvuru için 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nda atanacağı alan  için puan türleri itibarıyla 50 ve üzerinde puan almanın da gerektiği bildirilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı  gerektiren bir ceza almamış olmak. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında  sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından,  başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak,  şartları aranacaktır. Bu kapsamda sözleşmeli öğretmenliğe başvurular, sözlü  sınav, atama yapılacak alanlar ve kontenjan çizelgesi ile atama takvimi ve diğer  hususlara ilişkin duyuru daha sonra 'http://meb.gov.tr – http://ikgm.meb.gov.tr'  adreslerinde yayınlanacaktır. Diğer taraftan, bu kapsamda 5 bin sözleşmeli  öğretmen pozisyonuna yapılan atamalar sonucunda boş pozisyon kalması halinde, boş  kalan pozisyonlara, öğretmenlik için yapılan 2018 yılı Kamu PersonelSeçme Sınavı  sonuçları esas alınarak aynı usulle atama yapılacaktır."

TRT