Bakan Ergin’den Habur itirafı: Sabote edildi

Adalet Komisyonu cezaevi düzenlemesiyle ilgili çalışırken tartışmalara da sahne oldu.

<p>
TBMM Adalet Komisyonu, kamuoyunda &#39;&#39;anadilde savunma hakkı&#39;&#39; olarak bilinen ve d&uuml;n g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lmesine başlanan, Ceza Muhakemesi Kanunu İle Ceza ve G&uuml;venlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı&#39;nı g&ouml;r&uuml;şmek &uuml;zere, AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya&#39;nın başkanlığında toplandı.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CHP Aydın Milletvekili B&uuml;lent Tezcan, &#39;&#39;(Savunma hakkı olmalıdır) diyoruz ama bunu s&ouml;ylerken, savunma hakkını hukuk alanının par&ccedil;ası olmak yerine, siyaset arenasının bir par&ccedil;ası olarak g&ouml;rmeyi de savunma hakkının ihlali olarak g&ouml;r&uuml;yoruz&#39;&#39; dedi.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tasarının sorunu &ccedil;&ouml;zmekten ziyade yeni sorunlar yaratmaya aday olduğunu iddia eden Tezcan, &#39;&#39;Yargılama dilinin T&uuml;rk&ccedil;e dışında bir dil olmadığının anlaşılmasını sağlayacak bir d&uuml;zenleme yapılmalı. &#39;Yeterince T&uuml;rk&ccedil;e bilmediğini belirten sanık ya da mağdura terc&uuml;man verelim&#39; diye yazalım tasarıya&#39;&#39; diye konuştu.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CHP Uşak Milletvekili Dilek Akag&uuml;n Yılmaz, anadilde savunma talebinin, &ouml;zerklik talebinin yanında egemenlik talebi de olduğunu savunarak, uluslararası hukukta karşılığı olmayan bu talebin getirilmesinin kendilerini rencide ettiğini ifade etti.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yılmaz, Mehdi Zana&#39;nın anadilde savunma yapamadığı gerek&ccedil;esiyle AİHM&#39;e başvurduğunu ancak mahkemenin bu konuda T&uuml;rkiye aleyhine karar vermediğini belirtti.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#39;&#39;Federalizmin yolunu a&ccedil;acak konuları birer birer getiriyorsunuz&#39;&#39; diyen Yılmaz, &#39;&#39;B&uuml;y&uuml;kşehir yasasıyla b&ouml;lge meclislerinin yolunu a&ccedil;tınız. Bunlar birer dayatmanın sonucu, Oslo ve İmralı&#39;da yapılan dayatmaların sonucu getirildi&#39;&#39; diye konuştu.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Yılmaz, &#39;&#39;Dokunulmazlıklar Meclis&#39;e neden şimdi g&ouml;nderildi?&#39;&#39; sorusunu sorduklarını ifade ederek, dokunulmazlıkların, anadilde savunmada oluşacak tepkileri bastırmak i&ccedil;in Meclis&#39;e g&ouml;nderildiğini iddia etti.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; -&#39;&#39;Başbakan ve bakanın dokunulmazlığının kaldırılması gerekiyor&#39;&#39;-</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin&#39;in, &#39;&#39;&Ouml;calan ile g&ouml;r&uuml;ş&uuml;lebilir&#39;&#39; dediğini kaydeden Yılmaz, dokunulmazlıkları kaldırılmak istenen milletvekillerine, &#39;&#39;siz PKK&#39;lı ter&ouml;ristlerle kucaklaştınız, sarıldınız, biz de o y&uuml;zden sizin dokunulmazlığınızı kaldırıyoruz&#39;&#39; denildiğini kaydetti.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CHP&#39;li Yılmaz, &#39;&#39;Bu su&ccedil;sa, sayın Başbakanın da Bakanın da s&ouml;z&uuml; var, o zaman onların da dokunulmazlığını kaldıralım, &ccedil;&uuml;nk&uuml; onlar da azmettirici. Eğer hukuk&ccedil;uysak Başbakanın da bakanın da dokunulmazlığının kaldırılması ve yargılanmaları gerekiyor&#39;&#39; diye konuştu.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, tasarının t&uuml;m&uuml; &uuml;zerinde yaklaşık 45 dakika konuşan Yılmaz&#39;ı, konuşmasını makul s&uuml;rede bitirmesi i&ccedil;in sık sık uyardı. Bunun &uuml;zerine İyimaya ile Yılmaz tartıştı.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; AK Parti Bursa Milletvekili Hakan &Ccedil;avuşoğlu, anadilde savunma uygulamasının Macaristan, Romanya ve Slovenya&#39;da da olduğunu s&ouml;yledi.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, &#39;&#39;İktidar doğru ter&ouml;ristle g&ouml;r&uuml;şt&uuml;ğ&uuml;, BDP&#39;liler yanlış ter&ouml;ristle g&ouml;r&uuml;şt&uuml;ğ&uuml; i&ccedil;in mi dokunulmazlıkları kaldırılıyor?&#39;&#39; dedi.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#39;&#39;T&uuml;rkiye&#39;yi b&ouml;lmek istiyorsanız bunu a&ccedil;ık&ccedil;a ortaya koyun, b&ouml;yle bir niyetiniz yoksa ateşle oynamayın&#39;&#39; diyen Erdoğan, milletin kendilerini Meclis&#39;e, birlik ve beraberliği korumak i&ccedil;in g&ouml;nderdiğini s&ouml;yledi.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; -Adalet Bakanı Ergin eleştirileri yanıtladı-</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Adalet Bakanı Ergin, MHP Konya Milletvekili Faruk Bal&#39;ın, &#39;&#39;K&uuml;resel bir dayatma sonucu gelen tasarıdır, BOP&#39;un bir ayağı olarak gelmiştir. Libya ve Mısır&#39;dan sonra sıra T&uuml;rkiye&#39;ye geldi&#39;&#39; dediğini ifade ederek, ş&ouml;yle konuştu:</p>
<p>
&#39;&#39;Libya&#39;da, Mısır&#39;da Suriye&#39;de insan hakları sağlanmadığı, &ouml;zg&uuml;rl&uuml;kler temin edilmediği i&ccedil;in o hareketler yaşandı. O coğrafyada antidemokratik iktidarlar iş başında olduğu, insan haklarının yıllardan beri tanınmamasından kaynaklanan bir birikim vardı. T&uuml;rkiye, parlamenter demokrasiye dayalı bir sistemle y&ouml;netilmektedir ve uzun aşamalardan ge&ccedil;erek AB ile m&uuml;zakere s&uuml;recine girmiştir. Şimdi bunu daha da ilerletmek isteyen bir &uuml;lkenin, Arap baharının peşine takılacağını s&ouml;ylemenin sosyolojik ge&ccedil;erliliği yoktur.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; T&uuml;rkiye&#39;nin yıllardır yaşadığı ter&ouml;r sorunu var. &#39;36 dilli mi yapmak istiyorsunuz, b&ouml;lmek mi istiyorsunuz?&#39; diye sorular y&ouml;neltildi. Her arkadaşımız bu &uuml;lkeye sevdasını, bağlılığı dile getiriyor. AK Parti milletvekilleri ve y&uuml;r&uuml;tme organı i&ccedil;inde olanlar da bundan farklı d&uuml;ş&uuml;nm&uuml;yor. Hi&ccedil; kimse bir diğerini, daha fazla memleket seven olarak g&ouml;remez, onu, vatana ihanete varan eylemler i&ccedil;inde &ouml;l&ccedil;&uuml;p tartamaz. MHP&#39;nin siyasetteki tavrı yıllardır biliniyor, CHP&#39;nin de g&ouml;r&uuml;şleri belli. AK Parti de 2002&#39;den bu yana, &uuml;lkenin b&uuml;t&uuml;nl&uuml;k i&ccedil;inde, barındırdığı b&uuml;t&uuml;n insanlarla barış i&ccedil;inde bir ve beraber &ouml;zg&uuml;rce yaşamasını deklare etmiştir. Toplum da buna prim vererek onu işbaşına getirmiştir. 2 yılda bir de siyaset kurumu halkın &ouml;n&uuml;ne giderek test edilmektedir. Milletin arzu etmediği bir işi yapsaydık, millet bizi g&ouml;nderirdi. Siyasetimizi icraata d&ouml;kerken birbirimizi farklı değerlendirmelerle yaftalamayalım.&#39;&#39;</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Habur&#39;da yaşanan olaylara değinen Ergin, şunları kaydetti:</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#39;&#39;Dağda silahla &ccedil;atışan unsurların silahını bırakarak T&uuml;rkiye&#39;ye gelmesi, mevcut kanunlar i&ccedil;erisinde &#39;ben &uuml;lkeme geldim&#39; demesi bizim yıllardır… İnsanlar d&uuml;ş&uuml;nceleriyle m&uuml;cadelelerini yapsınlar, silah ve şiddet y&ouml;ntemi, hak arama y&ouml;ntemi olamaz d&uuml;ş&uuml;ncemizle &ccedil;akışan bir şey midir? Habur&#39;un ilerleyen safhalarında bu s&uuml;re&ccedil; sabote edilmiştir ama Habur d&uuml;ş&uuml;ncesi, Habur fikri yanlış bir fikir, d&uuml;ş&uuml;nce değildir. &Ouml;z&uuml; itibariyle savaşan, bu milletin g&uuml;venlik g&uuml;&ccedil;lerine silah doğrultan unsurların silah bırakarak &uuml;lkesine gelmesi, o &uuml;lkenin adaletine teslim olması, bizim en nihayetinde varmak istediğimiz nokta değil de nedir Allah aşkına? İnsanları tek tek dağlarda &ouml;ld&uuml;rerek bitirmek midir politikamız? S&ouml;z&uuml; olan, bu &uuml;lkenin selameti, birliği i&ccedil;in s&ouml;yleyecek lafı olan buyursun gelsin. Demokratik platformlar a&ccedil;ık, siyaset zemini a&ccedil;ık, sivil toplum katılımcılara a&ccedil;ık. Bu a&ccedil;ıdan Habur platformuna yapılan g&ouml;ndermeler maksadı aşan g&ouml;ndermelerdir, Habur hadisesi silahlı y&ouml;ntemlerle değil, demokratik y&ouml;ntemlerle fikirlerin m&uuml;zakere edilmesi s&uuml;reci i&ccedil;in oluşturulmuş bir platformdur ama bunun k&ouml;t&uuml;ye kullanılması neticesinde yargı gerekli işlemlerini yapmıştır. Devlet, silahla ve &ccedil;atışma ile hak aramak isteyenlerle m&uuml;cadele ediyor ama siyaset kurumu aynı zamanda bu sorunları &ccedil;&ouml;zmesi gereken kurumdur.&#39;</p>