Bakan Eroğlu: Gediz Eylem Planı’nın takipçisiyim

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Gediz Havzası Koruma Eylem Planı'nın uygulanmasını yakından takip ettiğini söyledi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Gediz Havzası Koruma Eylem Planı’nın uygulanmasını yakından takip ettiğini söyledi. Devlet kurumlarına düşen eylemlerde önemli gelişmeler gerçekleştiğini vurgulayan Eroğlu, “Evsel ve endüstriyel atıksu deşarjlarının kontrolünde, nehir ıslahı ve ağaçlandırma çalışmalarında ciddi mesafe aldık. Yerleşimlerin atıksu arıtma ve katı atık bertaraf tesislerini kurmakla yükümlü olan belediyelerden de aynı hassasiyeti bekliyorum.” dedi.

Bakan Eroğlu, Gediz Havzası Koruma Eylem Planı’ndaki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Mayıs 2008’de yürürlüğe giren planın uygulanması neticesinde gözle görünür iyileşmelerin meydana geldiğini kaydetti. Gediz Havzası Koruma Eylem Planı’nda bütün tarafların üzerine düşen vazifelerinin tespit edildiğini ve yapılacak faaliyetlerin bir iş takvimine bağlandığını ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, şöyle konuştu: “Çalışmaların iş takvimine uygun ilerlemesi için kurduğumuz Takip Komisyonunun çalışmaları neticesinde belirli ilerleme kaydedildi. Havza Koruma Eylem Planı çerçevesinde Gediz Nehri’nin kirliliğinin önlenmesi ile alakalı olarak gerek Bakanlığımın gerekse ilgili kurum ve kuruluşların sorumlu oldukları çalışmaları titizlikle takip ediyorum. Söz konusu havzadaki yerleşimlerin atıksu arıtma tesislerini ve katı atık bertaraf tesislerini kurmaları, belediyelerin mükellefiyetindedir. Bu hususta belediyelerin mes’uliyetlerini yerine getirmeleri önem arz ediyor. Bakanlığımız bu konuda gerekli destekleri de sağlayarak, gelişmeleri etkin bir şekilde takip etmektedir.”

NEHİR ISLAHININ YÜZDE 90’I TAMAMLANDI

Yapılan denetimlerle sanayi atıksu deşarjlarında da önemli iyileşmeler tespit edildiğini ifade eden Eroğlu, “Gediz Eylem Planı’nda devlet kurumlarına düşen eylemlerde önemli gelişmeler olduğu görülmekte. DSİ Genel Müdürlüğü nehir ıslahını yüzde 90 oranında tamamladı. Erozyon kontrolü ve ağaçlandırma çalışmalarında da Bakanlığımız önemli yatırımları hızla gerçekleştirmektedir. Çok sevindirici bir gelişmek olarak, yayılı kaynak kirliliği ile alakalı da önemli ilerlemeler kat edilmiştir.” bilgisini verdi.

Gediz Havzası’nda yürütülen akılcı çalışmalar neticesinde 2008 yılında 191 bin 572 kg olan gübre tüketiminin 2012 yılında 76 bin 45 kg’a düştüğünün altını çizen Eroğlu, “Toplam pestisit kullanımı 2008 yılında 750 lt iken 2012 yılında 260 lt’ye düşmüştür. Yine 2008 yılında 3,5 mg/L mertebesinde olan çözünmüş oksijen konsantrasyonu 2012 yılında 7,5 mg/L mertebesine yükseldi. Diğer kirlilik parametrelerinde de önemli iyileşmeler görülmektedir.” diye belirtti.

Takibi ve koordinasyonu Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca yapılan Gediz Havzası Koruma Eylem Planı; Evsel Atıksuların Kontrolü, Endüstriyel Atıksuların Kontrolü, Katı ve Tehlikeli Atık Kontrolü, Dere Yatağının Temizlenmesi ve Islahı, Ağaçlandırma Erozyon Kontrolü, Zirai Kaynaklı Kirliliğin Kontrolü ve Nehir Su Kalitesinin İzlenmesi olmak üzere 7 eylemden oluşuyor. Gediz Havzası Koruma Eylem Planı hususundaki gelişmeler, www.gediz.ormansu.gov.tr adresinden takip edilebiliyor.