Bakanlar Kurulu kararı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün, seyrüsefer gelirleri hariç, mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının yüzde 14'ü Hazine'ye aktarılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün, seyrüsefer gelirleri hariç, mal ve hizmet satışları gayrisafi hasılatının yüzde 14’ü Hazine’ye aktarılacak. Karar, 1 Ocak 2007 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.