Bakanlar Kurulu’nun gündemi terör olayları

Bakanlar Kurulu iki haftalık bir aradan sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Başbakanlık merkez binada toplandı.

Olaylar üzerine bölgeye giden İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, konu hakkında Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirecek ve gözlemlerini aktaracak. Dışişleri Bakanı Abdullah Gül ise kendisinin başkanlığında geçtiğimiz perşembe günü yapılan Terörle Mücadele Yüksek Kurulu(TMYK) hakkında bilgi verecek.

Bakanlar Kurulu’nun ikinci gündem maddesi ise Avrupa Birliği’ne uyum için hazırlanan ‘Uyum Paketi’. AB çevrelerinden gelen “Reformlarda yavaşlama var” eleştirileri üzerine hükümet bir kısmı Meclis’e sevk edilen bir kısmı ise taslak halinde hazır olan yasa tasarıları bir paket olarak topladı. Reform İzleme Grubu’nun Dışişleri Bakanı Abdullah Gül başkanlığında 14 Mart 2005’te yapılan toplantısında ele alınan paket bugün ise Bakanlar Kurulu’nda görüşülecek. Pakette yer alan yasaların Meclis tatile girmeden çıkarılması karara bağlanacak.

Pakette; Ombudsmanlık Kanunu, Sayıştay Kanunu, Özel Eğitim Kurumları Kanunu, Vakıflar Kanunu, İskan Kanunu, Askeri Mahkemelerin Kuruluşu ve Yargılama Usülleri’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı ve Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlğı’nın özerk bir yapıya kavuşturulmasıyla ilgili yasal çalışmalar yer alıyor. Orhan Pamuk davasına kaynak teşkil eden TCK’nın 301. maddesinin değiştirilmesi uyum paketinde yer almıyor. Çünkü hükümet, 301. madde konusunda yasayı değiştirmekten çok içtihatların önemli olduğunu düşünüyor.