Bakanlık Belediye’ye dava açacak

Çevre ve Orman Bakanlığı, Beykoz Belediyesi Encümeni'nin Acaristanbul Villarına ilişkin kararının hukuka aykırı olduğunu, kararın iptali için yargı yoluna gidileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Beykoz Belediyesi Encümenince, ”Serdaroğlu Özel Ormanındaki Acaristanbul Villaları ile ilgili yapılacak işlemin Danıştaydan gelecek nihai karara bağlı olduğu kararına varıldığı” anımsatıldı.

Açıklamada, ”Özel orman olması nedeniyle Bakanlıktan izin alındıktan sonra yapılaşmaya gidilmesi gereken söz konusu yerde, belediye tarafından, bakanlığımızdan izin alınmadan yapı ruhsatları verilmiştir” denildi.Bakanlık izni olmadan verilen yapı ruhsatlarının iptali için TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesince İstanbul 3. İdare Mahkemesinde açılan davada, ruhsatların iptalinin kararlaştırıldığı hatırlatılan açıklamada, Beykoz Belediyesinin bu kararın iptali istemiyle açtığı davanın da reddedildiği vurgulandı.

”BELEDİYE YARGI KARARLARINI HİÇE SAYIYOR”

Encümenin kararında belirtilen gerekçelerin ve bu gerekçelere göre verilen kararın ”yasal dayanağının olmadığı” ileri sürülen açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

”Beykoz Belediyesi, yargı kararlarını hiçe sayarak suç işlemektedir. Ruhsat iptaline ilişkin yargı kararı uyarınca tesis edilecek işlemler, İmar Kanunu 32 ve 42. maddelerde düzenlenmiştir. Danıştay Başkanlığınca temyiz safahatında yürütmenin durdurulmasına dair karar verilmediğine göre iptal kararı uyarınca, İmar Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem yapılabilir.

Yürütmenin durdurulması kararı uyarınca inşai faaliyetlerin durdurulmuş olması iptal kararının gereklerinin yerine getirildiği anlamına gelemez. Zira
iptale dair mahkeme kararında, ‘orman alanlarında inşaat yapmanın temel şartı, Orman Bakanlığından kesin izin alınmasıdır. Belediyenin 3194 sayılı yasaya göre kendi sınırları içinde ruhsat verme yetkisi bulunmakla birlikte, orman alanlarında özel nitelikli orman kanununun öncelikle uygulaması gerektiği, bu nedenle de bakanlığın kesin izni olmadan yapı ruhsatı vermemesi gerektiği’ gerekçelerine yer verilmiştir. Bu gerekçelerle iptale dair karar verilmiştir.”

”BAKANLIĞIMIZ YARGI YOLUNA GİDECEKTİR”

Bu durumda yapı ruhsatlarının yasaya aykırı verildiği iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:”Dolayısıyla, binalar da ruhsatsız konuma gelmiştir. Hukuka aykırı verilmiş ruhsatlar, kazanılmış hak oluşturamaz. Emsal olarak gösterilen kararlar, konuya ilişkin değildir.Bakanlıktan izin alınmadan verilmiş, yasaya aykırılığına dair karar bulunan ruhsatların kazanılmış hak oluşturacağına dair hukuka aykırı encümen kararının
iptali için bakanlığımız yargı yoluna gidecektir.”