Bakanlık personeline ek ödeme

TBMM İdare Amiri Kılıç, Çevre ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların personeline döner sermaye işletmesinden ek ödeme yapılması için yasa teklifi hazırladı.

Teklifle; ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

AKP Antalya Milletvekili Burhan Kılıç, düşük ücret nedeniyle Çevre ve Orman Bakanlığı’nda yaşanan personel erozyonuna son vermek amacıyla döner sermaye işletmelerinden personel ek ödeme yapılmasının yolunu açan yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

ÖDEMELERDE VERGİ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK

Kılıç’ın teklifi; Çevre ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların personeline döner sermaye işletmesinden ek ödeme yapılması ve ek ödemenin damga vergisi hariç hiçbir kesintiye tabi tutulmadan yapılmasını öngörüyor.

Söz konusu yasa teklifinde personele ek ödeme yapılırken, herhangi bir vergi kesintisinin yapılmayacağı da düzenleniyor. Buna göre; Çevre ve Orman Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatında çalışan personele, Bakanlık ile bağlı kuruluşların döner sermeye işletmelerinden elde edilen karın yüzde 80’ini, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı’nın ise gelirin yüzde 40’ını geçmemek üzere , görev yapılan birimin iş hacmi, görev yeri, görevin önemi ve güçlüğü, kadro unvanı ve çalışma süresi gibi kriterler dikkate alınarak, asgari ücretin yıllık brüt tutarının iki katını geçmemek üzere ek ödeme yapılacak. Ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak.

NİTELİKLİ ELEMAN GEREKÇESİ

Kılıç, yasa teklifinin gerekçesini “AB müktesebatı” çerçevesinde nitelikle eleman başlığına dikkat çekerek, “Çevre ve Orman Bakanlığı personeline ek ödeme yapılmayan az sayıdaki kamu kurumu arasında yer almakta. Bu nedenle Bakanlık ve bağlı kuruluşlardan yoğun olarak diğer kamu kurumlarına naklen atama talepleriyle karşılaşılmakta ve nitelikli eleman temininde zorluk çekilmekte” dedi.

“AB süresinde karşılaşılan darboğazın aşılması ve personelin motivasyonunun sağlanarak etkin ve verimli bir çalışma ortamının sağlanması açısından ek ödemenin zorunlu olduğu durumu ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer veren Kılıç, bakanlık ve bağlı kuruluşlarda çalışan personele ek ödeme yapılmasının zorunluluğuna dikkat çekti.

Yasa teklifiyle; orman yangını mevsimi sürelerinde de değişikliğe gidilirken halen Haziran-Ekim olarak belirlenen 5 aylık süre uzatılıyor. Orman yangını mevsimi Mayıs ayı başından Kasım ayı sonu arasındaki 7 aylık süre olarak değiştiriliyor.