Bakanlıklarda atama kararları

Bakanlıklarda bazı kadrolara yapılacak atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda açık bulunan; 5’inci derece kadrolu Planlama Uzmanlıklarına, Planlama Uzman Yardımcıları Tolga Yakar, Erkin Yalçın, Çağatay Emrah Öngüt, Volkan Recai Çetin, Ahmet Kındap, Serhat Keçeci, Taşkın Babaoğlan,

6’ncı derece kadrolu Planlama Uzmanlıklarına, Planlama Uzman Yardımcıları Ayten Kaçar, Gökhan Güder, Alper Çağrı Yılmaz, Ahmet Dinçer, Kutluhan Taşkın, Ahmet Oğuz Sarıca atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Hasan Gök ve Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Mustafa Ozat, başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan 1’inci derece kadrolu Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı’na, Yabancı

Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa Boran getirildi.

İçişleri Bakanlığı’nda açık bulunan Mülkiye Başmüfettişliği’ne; Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakanlık Müşaviri Ahmet Kara atandı.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nda açık bulunan Bakanlık Müşavirliği’ne, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürü Akif Paksoy atandı.

Düzce İl Müdürlüğü’ne, Elazığ İl Müdürü Rüştü Emir getirildi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nda açık bulunan Çorum İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü’ne Erdal Ceylan atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda açık bulunan Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Doğu Akdeniz (Adana) Bölge Müdürlüğü’ne Şahin Taşkın getirildi.