Bakanlıktan erkek hemşireliğe destek

Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği ile 13. tarama toplantısını yaptı.

Türkiye, sağlık alanında Avrupa Birliği (AB) ile 13. tarama toplantısını yaptı. Toplantılarda her iki tarafın mevzuatı karşılaştırılırken, AB yetkilileri, Türk mevzuatı ile ilgili sunum yapan Sağlık Bakanlığı bürokratlarına çeşitli sorular yöneltiyor. Sağlık alanındaki en ilginç soru ise ‘Neden erkek hemşire çalıştırmıyorsunuz?’ sorusu oldu.

Türkiye’de erkeklerin hemşire olamayacağına yönelik bir mevzuat bulunmuyor. Buna rağmen hemşireliği ‘kadın mesleği’ olarak niteleyen Türk erkekler, bu mesleği tercih etmiyor. Ancak, AB’ye uyum çerçevesinde, Türkiye, hastanelerde erkek hemşire çalıştırmak zorunda kalacak. AB yetkilileri, tarama toplantısında, Türkiye’den ‘sağlık kuruluşlarında erkek hemşire çalıştırma’, ‘yabancı doktorların Türkiye’de çalışabilmesi’, ‘yurtdışında eğitim alanlara denklik kolaylığı’, ‘ebe ve hemşirelere lisans düzeyinde eğitim zorunluluğu’, ‘eczacılara 6 ay zorunlu pratik eğitim’ gibi düzenlemelerin de devreye sokulmasını önerdi. Sağlık Bakanlığı, erkeklerin hemşire olmasını sağlamak amacıyla Türk kamuoyuna ‘erkek hemşirelik’ konusunda eğitim vermeyi planlıyor. Buna göre bakanlık, topluma bu mesleği erkeklerin de yapabileceğini anlatarak, cinsiyet ayrımını ortadan kaldırmaya çalışacak. Böylece erkekler, hemşirelik mesleğine teşvik edilecek.

Tarama toplantılarıyla ilgili bilgi veren Sağlık Bakanlığı AB Koordinasyon Dairesi Başkanı Dr. Ümit Giray, “Onlar AB mevzuatını, biz de Türk mevzuatını anlatıyoruz. Daha sonra bizde olmayan düzenlemeleri tespit edip bunların giderilmesini sağlıyoruz.” dedi.

AB, tam üyeliğe kadar yabancı uyruklu sağlık mensuplarının, Türkiye’de milliyetlerine bakılmaksızın çalıştırılmasına imkan verecek mevzuatın geliştirilmesini istiyor. Bu çerçevede, Türkiye’de görev yapan ebe, hemşire, eczacı, diş hekimi ve doktorların, TC vatandaşı olma zorunluluğunun ortadan kaldırılması talep ediliyor. Bu arada ‘kamu personeli olma’ ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde yabancı uyruklu kişilere devlet memurluğu yolu da açılabilecek. AB, Türkiye’deki ebe ve hemşirelerin eğitim durumunun düzeltilmesini de istiyor. Ebe ve hemşireler, 8 yıllık temel eğitimden sonra 4 yıllık ortaöğretim düzeyinde eğitim alarak görev yapabiliyor. Avrupa ülkelerinde ise ebe ve hemşireler lisans eğitimi alıyor. Ebe ve hemşirelerde temel eğitimin 10 yıla çıkarılmasını öneren AB, mevcut sistemle ebe ve hemşire olmuş kişilerin eğitim durumunun yeniden ele alınmasını öneriyor. Ayrıca Türkiye’de, AB sisteminin uygulanmaya başlamasıyla ‘akademik tanıma’ aşamasının ortadan kaldırılması talep ediliyor. Mevcut durumda doktor, dişçi ve eczacılar yurtdışında aldıkları diplomanın tanınması için öncelikle ‘uygunluk’ kriterine bakılıyor, sonra iki aşamalı sınavdan geçiliyor. Birlik, bu üç meslek ile ilgili otomatik tanımayı sağlayacak şekilde mevzuatın yeniden gözden geçirilmesini istiyor.