Bakanlıktan hastanelere uyarı

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Rüstem Zeydan, "Hiçbir şekilde hastadan para talep edilmeyecek" uyarısında bulundu.

Hastaya yapılan tetkik ve tahlillerin ayrı ayrı fiyatlandırıldığı ve bunun neticesinde ortaya çıkan rakamla tebliğde belirtilen fiyat arasında kalan farkın hastadan talep edilmesi gibi bazı münferit olayların yaşandığını kaydeten Zeydan, “İlgili tebliğde hastanelerin sınıfına göre ayaktan hasta muayene ve tedavisi için belirlenen fiyat, o hastaya hangi işlem ve tetkik yapılırsa yapılsın fatura edilecek miktar olup bunun dışında hiç bir şekilde hastadan para talep edilmeyecektir” dedi.

Söz konusu genelgede uygulama ile ilgili ayrıntılar şöyle açıklandı:

-Bağ-Kur’lu hastalardan eskiden olduğu gibi alınan katkı payı fatura tutarından düşülerek işlem yapılacak. (Birinci basamak sağlık kuruluşlarında emekliler için 0,95 YTL, çalışanlar için 1,90 YTL, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında ise emekliler için 1,55 YTL,

çalışanlar için 3,10 YTL) Ayaktan başvuran Bağ-Kur’lu hastalarda da ilgili tebliğde öngörülen fiyat aynı şekilde uygulanacak ve başka hiçbir fark alınmayacak,

-Tebliğde 10 gün içerisinde yeniden aynı kurumun aynı dalına başvuran hastaların muayenesi kontrol hükmünde kabul edildiğinden kuruma fatura edilmeyeceği gibi hastadan da herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

-Hasta aynı gün içerisinde tek sevk kağıdı ile birden fazla poliklinikte muayene olabilecek. Ancak diğer muayeneler konsültasyon olarak değerlendirilip sadece hastanın ilk başvurduğu bölümün listede belirlenen fiyatı faturalanacak. Diğer konsültasyonlar faturalandırılmayacağı gibi hastadan da hiçbir şekilde başka bir ücret alınmayacaktır.

-İlgili tebliğde bilgisayarlı tomografi ve magnetik rezonans hizmeti veren kurumlar için (gerek hizmet alımı gerekse cihazın hastaneye ait olduğu durumlar dahil) öngörülen 0,70 ve 0,80 YTL ayaktan o kuruma başvuran tüm hastaların kurum faturalarına ilave edilecek.

-Sosyal güvenlik kuruluşlarına mensup olanlar ile yeşil kart sahibi kişier dışındaki ücretli hastalara yapılan işlemler eskiden olduğu gibi işlem başına faturalanacak.