Bankacılara göre sektör büyüyecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) yaptığı ankete göre, bankacılık sektörünün gelecek 3 ay için büyümeye devam etmesi bekleniyor.

Ankette, vade uyumsuzluğu sorununun sürdüğü, ancak bankacılık sektörü için risk oluşturacak faktörlerin daha çok siyasi ve makroekonomik faktörlerden kaynaklanabileceği, sektörde yoğun rekabet yaşanmasına rağmen bunun karlılık üzerinde önemli bir etkisinin olmadığı değerlendiriliyor.

BDDK, “Bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketi” Ocak ayı sonuçlarını açıkladı. 98 üst düzey banka yöneticisi tarafından doldurulan 2005 Aralık ayı bankacılık Sektörü Yönetici Kesimi Beklenti Anketinin sonuçları, genel olarak katılımcıların büyük çoğunluğunun 2005 Eylül ayı anketinde olan iyimser beklentilerinin devam ettiğini gösterdi.

Ankette faiz oranlarında düşme, bankacılık sektörü aktif büyüklüğü ve kredi hacimlerinde artış beklenmekte olduğu ancak, beklentilerin üç ay öncesine göre daha ılımlı düzeyde olduğu gözlendi. Gelecek 3 ayda TÜFE’de katılımcıların yüzde 40’ı azalma beklerken yüzde 47’si aynı kalacağını tahmin etti. İç borçlanma faiz oranında ise yüzde 61 oranında artış beklentisi, yüzde 37 oranında da aynı kalma yönünde beklenti oluştu.