‘Bankayı hortumlamak için suç örgütü kurdu’

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konulan ve rekor para cezaları verilen İmar Bankası davasının gerekçeli kararı tamamlandı.

Kararda, Kemal Uzan’ın, suça konu eylemler ve işlemleri, tüm kamuoyundan yıllarca sakladığı belirtildi. Söz konusu örgütün hiyerarşik yapısına vurgu yapılan kararda başta Bahattin Uzan olmak üzere Kemal Uzan’ın emirlerinin itirazsız yerine getirildiği vurgulandı. Lider ve üyeler arasında sıkı bir örgüt dayanışması, iş bölümü ve suç işleme kararının bulunduğunun yargılama ve tüm dosya kapsamıyla sübuta erdiği dile getirilen kararda, “Bu suç örgütünün amacının, banka kaynaklarının Uzan Grubu’na aktarılması olduğu tüm dosya kapsamıyla ortaya çıkmış bulunmaktadır. Hatta bu eylemin, İmar Bank Off-Shore Ltd’de olduğu gibi uluslararası boyuta ulaştığı görülmüştür. ” denildi.

Bahattin Uzan’ın, ağabeyi suç örgütü lideri Kemal Uzan’ın yaptığı tüm yolsuzlukları, zimmeti ve diğer eylemleri bilebilecek durumda olduğu, suça konu olan eylemleri de bildiği konusunda mahkemece herhangi bir kuşku bulunmadığı kaydedildi. ‘Kemal Uzan ne emretti ise Bahattin Uzan onu aynen yerine getirmiştir.” denilerek şu tespit yapıldı: “Bahattin Uzan’ın, eşinden daha yakın hissettiği ve inandığı suç örgütü lideri Kemal Uzan’ın yasal veya yasal olmayan tüm emir ve talimatlarını yıllarca neredeyse gözü kapalı yerine getirmesi karşısında, konumu, yaşı nedeniyle edindiği tecrübe, almış olduğu eğitim, içinde bulunduğu kültür seviyesi ve Kemal Uzan’a yakınlığı dikkate alındığında üzerine atılı suçların tamamının içinde olup bu fiilleri doğrudan işleyen konumunda olduğu tüm dosya kapsamı karşısında anlaşılmış bulunmaktadır.

“İhtilasen ve zincirleme zimmet” suçundan Bahattin Uzan ve Mustafa Akar 17 yıl 2 ay 20’şer gün, Yeşim Öztürk 14 yıl 7 ay, Tacettin Pak’da 15 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası almıştı. Davanın gıyabi tutuklu sanıkları Kemal, Yavuz ve Hakan Uzan’ ın dava dosyaları ayrılmıştı.