Baro başkanından teröre kınama

Ankara Barosu Başkanı Ahsen Coşar, son günlerde yeniden tınmanışa geçen ve güvenlik güçlerinin şehit olması ile sonuçlanan terör eylemlerini şiddetle kınadı.

Coşar, “Terörün devletin ve devletin meşru güçleri ile halkın karşısına koymak ve bu suretle hukuksuz bir toplum kurmayı” hedeflediğini ifade etti.

“Güvenlik hakkını, yaşama hakkını, iç barışın sağlanmasını, sivil özgürlükleri, yani geleneksel hukukun meşru iktidara tahsis ettiği görev ve sınırların hepsini ortadan kaldırmak için teröristler, kitlelerin dinamizmine ve ilkel şiddete başvururlar.” diyen Coşar, açıklamasına şöyle devam etti: “Tarih, eğer daha ağır hastalanma süreci değil de, daha akıllı hale geliş süreci ise, bütünüyle bir çıkmaz sokak olan terörü, kendilerine yol olarak seçenlere, oluşturdukları korku ve uyguladıkları baskı ile kentlerde can ve mal güvenliğini ihlal etmek, çalışma hakkını engellemek suretiyle hak ve özgürlüklere müdahale edenlere, meşru dil ve yöntemleri kullanarak hak aramak yerine şiddete başvuranlara karşı, Kürt olsun, Türk olsun, aynı toplumun özgür ve eşit yurttaşları olan, birbirlerinin kültürel kimliklerine saygısı bulunan, bir arada ve özgürce yaşamak isteyen herkesin, hepimizin açık tavır alması, silahlı eylemlerin, insan haklarına aykırı, demokrasi karşıtı anlayışların ve uygulamaların sona erdirilmesini talep etmesi gerekir.

Bu duygu ve düşüncelerle, son günlerde yeniden tırmanışa geçen ve güvenlik güçlerimizin şehit olması ile sonuçlanan terör eylemlerini şiddetle kınıyoruz.”