Bartın’daki dershanelerden ortak deklarasyon

Bartın'da faaliyet gösteren dershanelerin müdürleri, kapatma girişimine deklarasyon yayınlayarak cevap verdi.

Bartın’da faaliyet gösteren dershanelerin müdürleri, kapatma girişimine deklarasyon yayınlayarak cevap verdi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) dershane ve etüt merkezlerini kapatmak için hazırladığı kanun taslağına tepki gösteren Bartın’daki 4 dershanenin müdürü, tasarı hakkındaki görüşlerini, bir basın toplantısıyla açıkladı. Dershaneler tarafından Bartın Belediyesi Yöresel Yemekevi’nde düzenlenen basın toplantısına Asım Eğitim Kurumları Şirketi Müdürü Zeyyin Sakareisoğlu, Fem Dershanesi Müdürü İsa Şahin, Ana Fen Dershanesi Müdürü Hakan Öztürk, Uğur Dershanesi ÖSS ve SBS Şubeleri Müdürü İhsan Sağlam ve Açı Dershanesi Müdürü Mustafa Kemal Kızıl katıldı.

    Bartın’daki dershaneler adına ortak açıklama yapan Uğur Dershanesi Müdürü İhsan Sağlam, dershane ve etüt merkezlerini kapatmak için hazırlanan taslağın bu şekilde yasalaşması durumunda eğitimde büyük sıkıntılar olacağını vurguladı. Sağlam, özellikle ekonomik ve eğitim bakımından yetersiz olan öğrencilerin daha iyi lise ve üniversitelerde okuma imkanının da ortadan kalkacağını ifade etti.

    Dershanelerin öğrenciler arasında fırsat eşitliği sağladığını dile getiren Sağlam, her öğrencinin Bartın gibi bir şehirde özel okula gidemeyeceğini hatırlattı. Dershane müdürleri, bu konuyla ilgili düşüncelerini maddeler halinde şu şekilde sıraladı: “Türkiye’de dershanelerin kapatılması düşüncesi, bütün dünyada var olan eğitim özgürlüğü prensibine, özel teşebbüs hürriyetine ve AB normlarına aykırıdır. Sayın Milli Eğitim Bakanı’nın bu mevzuda yeni durumlara göre farklı açıklamalarda bulunması ve bu açıklamaların çelişkiler barındırması, yapılacak düzenlemelerin sağlıklı bir zeminde yürütülmediğinin açık göstergesidir. Dershaneler sistemin ürettiği yetersizliklerin bir sonucudur. Dershaneleri kaldırarak eğitimin sorunları çözülemeyecektir. Dershaneleri hedef alan değil; öncelikle nitelikli eğitim talebini karşılayabilme sorununu çözmeyi hedef alan, özel dershanelerin eğitimsel birikim ve deneyimini doğru kullanabilen çözümlere ihtiyaç vardır. Dershanelerin yokluğunda kaçak kurumlar veya bürolar yaygınlaşacak; maliyetler yükselecek, hizmet daha pahalı olacak; vergi vermeyen, denetimden uzak bu tür eğitim faaliyetleriyle ortaya daha fazla problem çıkacaktır. Dershanelerin fırsat eşitliğini bozduğu iddiasıyla sistem dışında tutulması, fırsat eşitliğini ortadan kaldırmaz. Üstelik fırsat eşitliği makasının daha da açılmasına neden olur. Çünkü ekonomik imkanı olanlar özel ders ve ek ders alarak diğerlerinin önüne geçecektir. Dünyada dershaneciliğin yasaklandığı ülke yoktur. Devletin eksiklerinden kaynaklanan problemlerin çözümünde yeni alternatifler geliştirmeden velinin elindeki tek alternatifi almak doğru değildir. Dershaneler sebep değil, eğitim sisteminde yaşanan sıkıntıların ve arz-talep dengesizliğinin bir sonucudur. Önce sebepler ortadan kaldırılmalıdır, sebepler ortadan kaldırılmadan yapılacak her düzenleme yeni sıkıntılara neden olacaktır.”

    “DERSHANE TASLAĞI REFORM DEĞİL GERİ GİDİŞTİR”

    Dershane taslağının reform değil geri gidiş olduğuna dikkat çeken Asım Eğitim Kurumları Şirket Müdürü Zeyyin Sakareisoğlu ise yaptığı açıklamada eğitimin devlet eliyle yapılması ve özel teşebbüse yer verilmemesinin dünyada örneğinin neredeyse kalmayan bir uygulama olduğunu söyledi. ABD’de 100 bin, 60 bin, Güney Kore’de 70 bin dershanenin bulunduğunu dile getiren Sakareisoğlu, “Her şeyi resmi olan, gerek istihdam, gerek vergi, SGK ve gerekse de eğitim hizmetleriyle faaliyet gösteren dershaneler aynı zamanda da birer işletme ve ticarethanedir. Hazırlanan taslakla hem eğitimi hem de bu işletme ve ticarethaneleri kapatmaya kalkıyorsunuz. Eğitim kalitesini artırmak ve eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçmek için pek çok ülke özel eğitimi teşvik ediyor. Japonya’da 10 milyon öğrenci Juku denilen bu dershanelere devam ediyor. Yunanistan’da nüfus az olmasına rağmen binlerce dershane eğitim veriyor. ABD’de ise üst düzey okullara girmek isteyen öğrenciler, dershane benzeri destek okullara giderek eğitim alıyor.” dedi.