Başbakan Erdoğan ‘dan mesaj var!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan laiklik ilkesinin anayasaya girişinin 69. yıldönümü ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Erdoğan yayınladığı mesajında, Anayasamızda yer alan laiklik ilkesinin dini inanç özgürlüğünü ifade ettiğini belirterek, “Laiklik ilkesinin doğru uygulunabilmesi için insan hakları, demokrasi ve eşitlik ilkelerinin sağlam temeller üzerine oturtulması gerekir” dedi. Din ve vicdan hürriyetinin teminatı niteliğinde olan laikliğin toplumsal huzurun sürdürülmesi bakımından hiçbir ideolojinin tekeline indirgenmeden ortak bir değer olarak kabul edilmesi gerektiğine değinen Erdoğan, laikliğin milletimiz için ayırıcı değil kaynaştırıcı niteliğinin korunması adına herkesin gereken özeni göstermesi gerektiğini belirtti.