Başbakan Erdoğan İstabul’dan seslendi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,kadınların günlük hayatlarında toplumsal yapıdan, geleneklerden kaynaklanan sorunlar yaşadığını belirtti.

Erdoğan, “Şu gerçeği her zaman ifade ediyoruz. Burada bir kez daha dile getirelim ki, kadına karşı cinsiyet ayrımcılığı en az ırkçılık kadar tehlikeli ve yanlıştır.” şeklinde konuştu.
Başbakan Erdoğan, İstanbul’da “Medeniyetler İttifakında Kadın Kongresi” isimli toplantının açılış konuşmasını yaptı. Conrad Otel’de düzenlenen Uluslararası Kadın Kongresi’ne Erdoğan’nın dışında, eşi Emine Erdoğan, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Devlet Bakanı Nimet Çubukçu, Avrupa Parlementosu Üyesi Emine Bozkurt ile akademisyenler ile yurtiçi ve yurtdışından sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Başbakan Erdoğan yaptığı konuşmada, Türk kadının yaşamış olduğu bazı sorunlara işaret etti. Erdoğan, “Kadını özel alana hapseden, kamu alanından dışlayan, cinsiyet ayrımcılığına dayalı, baskıcı ve tutucu anlayışlar, medeni olamaz.” şeklinde konuştu. Medeniyetin kadınların seslerini daha fazla duyurmalarını, siyasete, yönetime, çalışma hayatına daha etkin katılmalarının önünün açması gerektiğini söyleyen Erdoğan, bu durumun tüm insanlığın kazancı olacağına işaret etti.

Kadınlara uygulanan ayrımların, eğitimsizlikten kaynaklandığını belirten Erdoğan, tüm bireylerin kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın eğitim seviyesinin ve kalitesinin yükseltilmesi gerektiğini kaydetti. Türkiye’de kadın haklarının geliştirilmesi yönündeki çalışmaların son yıllarda hız kazandığına işaret eden Erdoğan, ancak bu durumun siyasi alana çok fazla yansımadığını bugünkü parlementonun da bu durumu ortaya koyduğunu söyledi. Erdoğan, “Şu andaki parlemento yapısından memnun değilim. Ancak yapılacak ilk seçimde parlementonun bu konuda önemli sıçrama gerçekleştireceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Türk kadınlarının günlük hayatlarında toplumsal yapıdan ve geleneklerden kaynaklanan sorunlar yaşadığını söyleyen Erdoğan, bu sorunların çözülmü için yasal düzenlemeleri aşan bir şuurun, bir duyarlılığın hayata hakim kılınması gerektiğini kaydetti. Erdoğan toplumların olduğu gibi devletlerin de kadına karşı ayrımcılığı töre haline getirmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Hiçbir törenin, hiçbir geleneğin, hiçbir anlayışın insanın insana karşı şiddet kullanmasına gerekçe oluşturamayacağını söyleyen Erdoğan, “Bu şuurun geliştirilmesinde parlementerlere, siyasi partilere, sivil toplum örgütlerine, basına, akademik kuruluşlara, toplumun kanaat önderlerine kadınlarımızı hiçbir ayrıma tabi tutulmamamsı konusunda büyük görevler düşmektedir . Hükümet olarak biz de bu konuda her türlü işbirliğine hazırız.” ifadelerin kullandı.

“Medeniyetlerin çatışması senaryolarını tümden redediyoruz”

Başbakan Erdoğan, medeniyetler çatışması senaryolarına tepki göstererek, “Biz bu senaaryoları tümden reddediyoruz. Hiçbir sorunu çözmeyen aksine toplumları biribirine düşman etmek suretiyle küresel ölçekte isitikrarsızlığı körükleyen, bu tür öngörüleri ve senaryoları kabul etmemiz mümkün değildir.” şeklinde konuştu. Bu tezlerin insanlağın muhtaç olduğu barış ve adaleti imkansız gören hakkaniyetsiz senaryolar olarak niteleyen Erdoğan,”İnanıyorumki insanlık aklını kullanarak, vicdanına kulak vererek, bu felaket senaryolarını bertaraf edecektir. Hiçbir anlayış, bizi insanoğlunun özünde çatışmacı yıkıcı kan dökücü bozguncu olduğu iddiasına inandıramaz. Çünkü biz insanı Eşref-i Mahlukat olarak gören bir inanç ve medeniyet perspektifine sahibiz.” ifadelerini kullandı.