Başbakan ‘TL daha da değerlenecek’

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na Başkanlık eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Lirası'nın aşırı değerli olduğundan şikayetçi olan ihracatçıları hayal kırıklığına uğrattı.

Bu durumun önümüzdeki dönem de devam edeceğini söyleyen Erdoğan, “İç ve dış piyasaların Türkiye ekonomisine güveni, ileriye dönük olumlu beklentileri Türk Lirası’nın önemli ölçüde değer kazanmasına yol açtı. İhracatçımızın sürekli olarak şikayet ettiği bu husus, önümüzdeki dönemde de geçerli olacaktır. Benzer ülkelerdeki tecrübeler ne yazık ki bu durumu teyid etmektedir” dedi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının başında bir konuşma yapan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , iktidarları döneminde ekonomide yaşanan gelişimi ve değişimi anlattı. Sağlanan istikrar ve güven ortamı sayesinde özel sektör yatırımlarında bir artış yakalandığını ifade eden Erdoğan, ekonomik ve siyasi istikrar ortamının yabancı sermayenin ülkeye gelişinin hızlandığını kaydetti. 2003-2005 döneminde sanayii ürünleri ihracatında yüzde yüzü aşan bir artış yakalandığını vurgulayan Erdoğan, toplam ihracatın aynı dönemdeki artışınını da yüzde yüzü aştığını vurguladı. Gıda, tekstil gibi klasik ihracat kalemlerimizde öncesine göre bir düşüş yaşandığını belirten Başbakan Erdoğan, makine, otomotiv elektronik gibi yeni sektörlerde ise artış olduğunu söyledi. Erdoğan, elektronik, ilaç ve hava taşıtları gibi yüksek teknoloji gerektiren kalemlerde de artış, olduğuna dikkat çekti.

İhracatta yaşanan olumlu gelişmelerin ekonomiye kazındırılan rekabetçi yapının bir göstergesi olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu noktaya gelmek için yapısal reformaları ağırlık verildi. Bir yandan mali disipline ağırlık verilirken, diğer taraftan üretim, ihracat ve ticareti artırmak için vergi oranlarında indirime gidildi. Kurum kazançları üzerindeki vergi yükü yüzde 65’den yüzde 45’e düştü. 10 puanlık kurumlar vergisi indirimi ile bu yük yüzde 35’e düşecektir. Ayrıca yeni bir kanun tasarısı ile ücretler dışındaki gelirlerden alınan gelir vergisi bütün dilimlerde 5 puan daha düşürülecektir” diye konuştu. Başbakan Erdoğan, Eğitim, sağlık ve gıda gibi temel giderlerde KDV’nin düşürüldüğünü de hatırlattı.

Vergilerde yapılan indirimlerin yanısıra ihracatçıya kullandırılan kredilerin de arttığını kaydeden Erdoğan, ihracatçının uygun koşullarda dış finansman kullanma imkanına da kavuşturulduğunu söyledi. Ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin kalıcı olması için iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına büyük önem verdiklerini anlatan Erdoğan, yerli ve yabancı yatırımların hızlanması, iş yeri açmanın kolaylaştırılaması için yasal düzenlemeler yapıldığını belirtti.

Hükümet olarak sanayicinin ve ihracatçının girdi maliyetlerini yükseltmemek için gayret gösterdiklerini vurgulayan Erdoğan, ham petrol fiyatlarının 2002’ye göre 3 katı artmasına rağmen işlenmiş petrole yansıyan artış oranının bu rakamın çok çok gerisinde olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan, elektrik fiyatlarının ise artam bir tarafa azaldığını savundu. Erdoğan şöyle devam etti;

“İhracattaki artışın istikrara kavuşması ekonomimiz açısından büyük önem arzediyor. Ülkemizde istihdamın ve üretimin artırılması ancak ihracatın artırılması ile sağlanacaktır. Çin, Pakistan ve Hindistan gibi iş gücünün ucuz olduğu ülkelerle rekabet etmek zor. Bu zorluk ancak tekstilde kalite ve markaya önem verilen bir üretimle aşılabilir. İç ve dış piyasaların Türkiye ekonomisine güveni, ileriye dönük olumlu beklentileri Türk Lirası’nın önemli ölçüde değer kazanmasına yol açtı. İhracatçımızın sürekli olarak şikayet etiği bu husus, önümüzdeki dönemde de geçerli olacaktır. Benzer ülkelerdeki tecrübeler ne yazık ki bu durumu teyid etmektedir.”

Yeni çıkan Kalkınma Ajansları Kanunu ile illerde izin başvurularının yapılacağı tek merci olacak yatırım destek ofislerinin kurulmakta olduğunu ifade eden Başbakan Erdoğan, ‘Yatırım Danışma Konseyi’ni kurarak önemli yatırımların nerelerde yapılacağına yön verme çabasında olduklarını da söyledi. İhracatçıların lojistiğe yönelik sorunlarının çözülmesi yolunda da önemli adımlar attıklarını kaydeden Erdoğan, limanların uluslararası standartlara kavuşturulacağını vurguladı. Erdoğan, limanlardan içeri bölgelere mal taşınamsının kolaylaştırılamsı amacıyla demiryolu ve karayolu bağlantılı kombine taşımacılık yapılacağının da müjdesini verdi. Erdoğan, gümrük kapılarının ‘yap- işlet -devret’ modeliyle özel sektöre inşaa ettirileceğini ifade ederek Habur sınır kapısının inşaatının Ağustos ayında bitirileceğini belirtti.