Başbakanlık gümrüklerin fotoğrafını çekti

Edirne Kapıkule’de aralarında polis ve gümrük müdürünün de bulunduğu kamu görevlilerinin tutuklanması ile gündeme gelen rüşvet ve kaçakçılık iddiaları Başbakanlık’ı harekete geçirdi.

Rapordaki çözüm teklifleri Bakanlar Kurulu’na sunulurken, Zaman’ın ulaştığı bilgilere göre çalışmanın amacı; ‘İşlem süreçlerinin basitleştirilmesi. Günübirlik giriş-çıkışların kontrol altına alınması ve rehabilitasyonu. Kaçakçılık ile mücadele. Görevli birim sayısının azaltılması. İthalat ve ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması. AB’ye uyum.’ olarak sıralanıyor. Çözüm önerileri arasında öngörülen yeniden yapılandırılma kapsamında istenen düzenlemeler şöyle: “Ulaştırma ve sağlık şube müdürlükleri ile turizm danışma müdürlükleri kaldırılmalı. Ticari taşıtların yetki belgelerinin kontrolüne dair görevler gümrük müdürlüklerine, hudut ve sahil sağlık genel müdürlüğü birimleri ile turizm danışma müdürlüklerinin görevleri valiliklere verilmeli. Hudut mülki idare amirleri doğrudan kararname ile atanmalı.” Düzenlemeler Hudut Mülkî İdare Amirliği’ne de genişletilmiş yetkiler öngörüyor. Buna göre amirlik, sınır kapılarında görevli bütün personelin doğrudan sicil ve disiplininden sorumlu olup, uyarma, kınama ve aylık kesme cezası verebilecek.

Erdoğan’a rapor olarak sunulan çalışmanın, taşıt giriş-çıkış takip formunun kaldırılmasıyla ilgili bölümünde; kara taşıtlarının geçici ithaline ilişkin işlemlerin takibinde kullanılan form yazım işleminin zaman kaybına yol açtığı ve etkili bir takibe imkan vermediği anlatılıyor. Bunun yerine önerilen sistem, gümrük muhafaza müdürlüklerince yapılan araç giriş-çıkış kaydının kaldırılması, taşıt giriş-çıkış formu uygulamasının sona erdirilmesi yönünde. Yabancı plakalı araçlara kesilen trafik cezasının peşin olarak tahsil edilmesi de öneriler arasında. Kara sınır kapılarından giriş yapan araçlara uygulanan dezenfeksiyon işlemine son verilmesi de istenirken, bunu süreyi uzatarak maliyetleri artırdığı belirtildi. Sigorta kontrollerinin gümrük idaresi yerine pasaport polisine devredilmesini öneren düzenleme sigortasız yabancı plakalı araçların trafikten men edilmesini istiyor.

Akaryakıt kaçakçılığına yol açan ‘limit fazlası akaryakıtla’ ilgili önemli önerilerin yer aldığı bölümde vergilerden muaf akaryakıt miktarının TIR’larda 550 litre, istiap haddi 15 ton olan kamyon ve tankerlerde 300 litre, 15 tonun üzerinde olanlarda ise 400 litre olarak belirlendiğine işaret ediliyor. Ayrıca muafiyet hakkından yararlanmak için getirilen limit fazlası akaryakıtın gümrük kapılarında kuyrukların oluşmasına ve akaryakıt yolsuzluğuna sebep olduğuna dikkat çekilerek, çözüm olarak limit fazlası akaryakıttan ya özel tüketim vergisi ya da Bakanlar Kurulu kararı ile maktu vergi alınması öneriliyor.