Başbakanlık’tan bilgi vermeyen YÖK’e uyarı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Mersin Üniversitesi hakkında kaç soruşturma dosyası açıldığına dair bilgi almak isteyen Mersin AB Kulubü Başkanı Abdullah Ayan'a olumsuz cevap verince Başbakanlık'tan uyarı aldı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YY) Rektörü Prof. Dr. Yücel Aşkın’ın, YÖK’ten soruşturma izni alınmadan yargılanmasına tepki gösteren YÖK Başkanı Erdoğan Teziç’in, “Bize başvurulsa soruşturma izni verirdik.” ifadesi üzerine Mersin Avrupa Birliği (AB) Kulübü Başkanı Abdullah Ayan, Bilgi Edinme Yasası kapsamında Mersin Üniversitesi hakkında kaç soruşturma dosyası intikal ettiği konusunu sordu.

Ayan, 19 Aralık 2005 tarihli dilekçe ile “2000 ve 2005 tarihleri arasında Mersin Üniversitesi ile ilgili Yükseköğretim Kurulu’na kaç dosya intikal ettiğini ve bunların içinden kaç dosya için soruşturma izni verildiğinin kendisine bildirilmesini istedi. Ancak YÖK, Ayan’ın talebini, “özel çalışma gerektirdiği” gerekçesiyle reddetti. Bunun üzerine Ayan, Bilgi Edindirme Değerlendirme Kurulu’na (BEDK) başvurdu.

Kararları tüm kurumları bağlayıcı nitelikte olan BEDK, Ayan’ın başvurusu üzerine 9 üyenin oybirliğiyle Ayan’ın itirazının kabulüne ve istediği bilgilerin kendisine verilmesine karar verdi.

Kurul Başkanı Ruhi Bilgiç imzalı kararda, Ayan’ın itirazının kabul edildiği belirtilerek, “Adı geçenin talebi ayrı ve özel bir çalışma neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi niteliğinde olmayıp, 4982 sayılı kanunun 5. maddesinin, ‘Kurum ve kuruluşlar, bu kanunda yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirler almakla yükümlüdür.’ Amir hükmü gereğince başvuru sahibine verilmesi gerektiğine oybirliği ile karar verilmiştir.” denildi.

Mersin Üniversitesi hakkında bazı soruşturma dosyalarının YÖK’e gittiği duyumunun kendisine gelmesi üzerine YÖK’e başvurduğunu ifade eden Ayan, “YÖK’ün bana gönderdiği gerekçeyi yeterli bulmadığım için Bilgi Edinme Kurulu’na itiraz ettim. İtirazım haklı bulundu. Cevabın en kısa sürede gelmesini bekliyorum. Üniversite hakkında ciddi soruşturma dosyaları olduğu; ancak bununla ilgili YÖK’ün izin vermediği iddia ediliyor. Gelen cevapla bu daha iyi ortaya çıkacak.” dedi.