Başbuğ: İslam terörle özdeşleştirilemez

Org. İlker Başbuğ, Terörle Mücadele Sempozyumu'nun açılış konuşmasını yapıyor.

Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ, terör sempozyumu açılış konuşmasını yapıyor.

Başbuğ’un açıklamaları şöyleydi:

“Terörle mücadele uluslaraarası işbirliğini zorunlu kılmaktadır. Terör meşru olmayan hiç bir meşru gerekçesi olmayan bir insanlık suçudur. Terör insanlık dışıdır. Terör acımasızdır. Terör karşısında boyun eğilmemeli, acımızı kalbimize gömüp bu mücadeleyi sonuna kadar sürdürmeliyiz.

Terör örgütü desteklenemez. Bu yola başvuranları himaye etmek insanlığa ihanettir.

Semavi bir din olan İslamı terörle özdeşleştirmek uluslararası terörizme hizmet eder. Bu küresel terörün politik amacıdır.

Terörre karşı uluslararası işbirliği ve güç birliği zorunludur. Terörün hangi koşulda ne şekilde ortaya çıktığı iyi analiz edilmelidir.

Bu faaliyetlere katılanlara ilk yapılacak terörle bir yere varılamayacağını göstermek olmalıdır.

Teröre masum bölge halkının karıştırılmaması vazgeçilmez bir husustur. Teröre sempati duyanlar iyi ayırt edilmeli.

Terörle mücadelede bölge halkının desteği mutlaka sağlanmalıdır. Aksi halde törerle mücadelede başarı sağlanamz.

Terörle mücadele uzun bir süreçtir. Bu süreçte sabırlı olmalısınız.

Terör örgütleri toplumsal sabrın tükenmesini ister.

Terörün beslendiği eko-sistemi terörle mücadeleye katkı sağlayacak bir hale dönüştürmek gereklidir.

Terörle mücadele karmaşık çok boyutlu ve zaman alan bir mücadeledir.

Amaç terörü yalnızlaştıran bir eko-sistem yaratmaktır.

Terörle mücadele eden güvenlik gücü bölgedeki eko-sistem ile bütünleşmelidir. Bunun içinde çevre var, doğa var, üzerinde yaşayan insanlar var. Bu her yerde böyle. Bu Afganistan’da da böyle, Irak’ta da böyle, Türkiye’de de…

Coğrafyaya üzerine ayak basa basa hakim olabilirsiniz. Uzaktan bu mücadeleyi yapamazsınız.

Terörle mücadeleyi dünyada en iyi yapan güvenlik gücü Türk Silahlı Kuvvetleri’dir.