Basımızın derdi: Sinüzit

Yüz ve kafa kemiklerimizin içinde bulunan sinüs boşluklarının iltihaplanmasıyla ortaya çıkan dayanılmaz ağrılardan 'sinüzit' sorumlu.

Sinüzit, özellikle kış aylarına girişte kendi- sini daha çok hissettiriyor! Bu dönemde artan viral üst solunum yolları hastalık- larının uzamasıyla sık sık tekrarlayıp müz- minleşebiliyor. Şiddetli baş ağrısı olarak ken- dini hissettiren sinüzit, bu tekrarlamalar sıra- sında hayat kalitemizi bozuyor. Burun tıka- nıklığı, burun ve geniz akıntısı, baş ağrısı, öksürük, halsizlik ve dikkat eksikliği gibi yakınmalar, adeta hayatımızı kabusa çevi- riyor.

NEZLE SANMAYIN
Yüz ve kafa kemiklerimiz içinde yer alan içi havalı sinüs boşluklarının iltihaplanmasına ‘si- nüzit’ dendiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Doç. Dr. Erhun Şerbetçi, 10-15 gün sü- ren bir nezle tablosunun, aslında akut sinüzit olabileceğini belirtiyor. Bu belirtilerin yıllarca sürmesi halinde kro- nik sinüzitin söz konusu olduğuna dikkat çeken Doç.Dr. Şerbetçi, hastalıkla ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunuyor.

HASTALIĞIN SEBEPLERİ
Sinüsleri temizleyen ince kanallar tıkan- dığında sinüzit hastalığı başlıyor. Bu tıka- nıklık tedavi ile ya da kendiliğinden açılırsa sinüzit iyileşiyor ama eğer açılamazsa hastalık kronikleşiyor. Sinüs kanallarının tıkanıklığına bazı burun içi ve sinüsler- le ilgili yapısal koşullar, tekrarlayan üst solu- num yolu enfeksiyonları, alerjik sebepler, po- lip ve geniz eti gibi oluşumlar yol açıyor. Bazı kalıtsal sorunlar ve bağışıklık sorunları da si- nüzitin sebepleri arasında sayılıyor.

BELİRTİLERİ NELERDİR?
Burun tıkanıklığı, burun ve geniz akıntısı, burundan konuşma, sık sık nezle-grip olma ve bunların kolay kolay geçmeyişi, özellikle çocuklarda daha fazla olmak üzere çok uzun süren inatçı öksürükler, sinüzitin belirtileri arasında sayılıyor. Akut sinüzitler dayanılmaz baş ağrılarına neden oluyor. Burada, baş ağrılarına yol açan iltihabi olaydan çok, burun içerisindeki sinüs kanallarını etkileyen diğer yapısal koşullar et- kili oluyor. Hastalığın tedavisinde doğru teşhis konması önemli rol oynuyor.

TEŞHİS VE TEDAVİ YOLLARI
Küçük endoskoplarla yapılan birkaç daki- kalık muayene ile sinüzit tanısı konuluyor. Endoskopik muayeneye ek olarak bazı du- rumlarda tomografi isteniyor. Tedavide ise 2- 3 hafta boyunca kullanılacak antibiyotikler etkili oluyor. Antibiyotiklerin yanı sıra bazı destekleyici ilaçlar da veriliyor. Ancak kronik- leşmiş sinüzitlerde ameliyat yapılıyor. Günü- müzde ilerleyen tıp teknolojisi sayesinde bu ameliyatlar da kısa sürede kolay geçiyor.

AMELİYAT GEREKLİ Mİ?
Kronikleşmiş sinüzitlerde eğer endoskopik muayene ve tomografik incelemede sinüsün kendisini temizlediği kanalların ağzı tıkan- mışsa ve bu tıkanıklık uygulanan ilaç tedavi- leri ile açılmamış ise ameliyat gerekiyor. Ayrı- ca sinüzitlerin göz ve kafa içerisine yayıldık- ları komplikasyon durumlarında da acil ame- liyatlar gerekebiliyor.

SİGARADAN UZAK DURUN
Özellikle sık tekrarlayan üst solunum yol- ları enfeksiyonlarının sinüzite yol açabilece- ğinden, basit bir nezleyi bile ciddiye almak gerekiyor. Uzun sürebilecek burun tıkanıklık- larına kesinlikle izin verilmemeli. Sigara iç- memek, kirli hava ve klimalı ortamlarda uzun süre kalmamak, kişilerin alacağı ön- lemlerin başında yer alıyor. Üst solunum yo- lu alerjisi olanların da mutlaka bir KBB uz- manına görünmesi öneriliyor.